Kategori: Föreningen

Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla medlemmar välkomna till föreningsstämma för 2018. Tisdagen den 12 juni 2019 klockan 19.00 i bion.

Vi väljer nya styrelsemedlemmar och går igenom årsredovisningen för 2018 samt inkomna motioner.

Det finns utrymme för ej beslutsgrundande frågor och diskussioner efter den formella årsstämman. Då blir det också fika. Stämma inklusive fika brukar ta en dryg timma i anspråk. Det är det värt – att delta på mötet är din demokratiska rättighet och skyldighet som medlem i en bostadsrättsförening.

Dagordning för föreningsstämma
a) Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
b) Fastställande av röstlängd
c) Godkännande av dagordning
d) Val av ordförande vid stämman
e) Anmälan av styrelsens val av protokollförare
f) Val av två justeringsmän
g) Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
h) Styrelsens årsredovisning
i) Revisorernas berättelse
j) Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
l) Beslut om resultatdisposition
m) Arvode åt styrelsen och revisorerna
n) Val av styrelseledamöter och suppleanter
o) Val av revisor/er och suppleant/er
p) Val av valberedning
q) Övriga anmälda ärenden
r) Stämmans avslutande

Av miljöskäl lämnas årsredovisningen endast digitalt.

Här hittar du årsredovisningen för 2018 (PDF 5,5 MB)

Du hittar den även via SBC:s portal på https://varbrf.sbc.se/ – se under fliken “Mitt SBC”.

Vill ni ändå ha denna utskriven så kontakta någon i styrelsen för tryck innan den 3e juni. Förhoppningsvis får ni då den tryckta versionen i tid för stämman..

Nyhetsbrev augusti 2015

Invigning av nytt gästrum 4/9 kl 18
Föreningens lilla övernattningsrum är nu i princip klart. Det är delar av det gamla styrelserummet som har fått sig en uppfräschning. Där finns nu två nya enkelsängar. Rummet får hyras av föreningens medlemmar för 50 kr/dygn. Bokning sker via webben: boka.se/RonnebyOvernattning. Mer info kommer separat inom kort. Rummet invigs med mingel och efterföljande grillning fredagen den 4 september klockan 18 och framåt. Föreningen bjuder på korv (vegetarisk och kött) samt ett glas med något gott i. Välkommen!

Bioklubben gör comeback
I höst fyller vår biograf tre år! Första hösten med bion (2012) hade vi ett trevligt löpande söndagsschema med filmer. Nu gör vi ett försök att starta upp det igen, om intresse finns. Om du vill visa en film, kontakta Stefan Wulff på info@brfronnebygarden.se eller via Facebook-gruppen. Du förbinder dig att kunna visa upp filmen i god kvalitet med egen dator eller dylikt. Stefan tar sedan fram ett schema inför hösten om tillräckligt många är intresserade.

Gårdsdag 25/10 kl 10
Alla är välkomna på en gemensam städ- och fixdag för gård och hus på söndagen den 25 oktober klockan 10. All hjälp tas tacksamt emot, oavsett om du kan vara med en timme eller hela dagen. Som vanligt blir det fika och gemensam lunch.

Fönsterinventering pågår inför fönsterrenovering
Styrelsen kommer i höst att tillsammans med en konsult göra en inventering av skicket på fastighetens fönster. Därefter hoppas vi att en renovering ska kunna ske under 2016.

Visst har vi fina pelargonier i fönstren?
Eller? Pelargonierna som står i varje trappuppgångs fönster är inköpta av föreningen. Varje trappuppgång har en ansvarig för vattning och skötsel av dem, men då det skiljer sig väldigt mycket mellan trappuppgångarna hur blommorna mår, så hoppas vi att du vill hjälpa till att vattna. Det finns vattenkannor i varje trapp – bara att vattna lite då och då när du går förbi. Tusen tack på förhand!

Vill du vara med i trädgårdsgruppen?
Är du intresserad av att odla eller pyssla om vår fina trädgård lite extra? Kom då gärna på trädgårdsgruppens planering söndag den 6 september klockan 11. Vi ses på gården vid fint väder och i bion vid dåligt väder.

Om du inte redan är med i föreningens grupp på Facebook – gå gärna med! Där dryftas högt och lågt hela tiden. Sök på Brf Ronnebygården eller gå direkt: bit.ly/ronnebygarden Trädgårdsgruppen finns också på Facebook, se bit.ly/tradgardsgruppen.

Hälsningar från styrelsen

Nyhetsbrev mars 2015

Extrastämma med anledning av uppdaterade normstadgar kommer officiellt att utlysas vid senare tillfälle. Men då vet ni det redan nu. Styrelsen har gjort vissa tillägg till dessa. De nya stadgarna kommer att delas ut till alla boende inför mötet så att varje medlem har tid att se över och lämna motförslag på dem. Det är naturligtvis viktigt att så många som möjligt dyker upp och lägger sin röst vid detta möte så att det andra beslutet kan tas vid årsmötet längre fram i vår. För att nya stadgar ska bli giltiga behöver man ta beslutet vid två tillfällen. Tid och plats: söndag 26 april kl 10.00 i bion.

Direkt efter mötet den 26 april anordnas vårens gårdsdag! Då ser vi tillsammans till att Ronnebygården är redo för våren och sommaren. Det kommer att finnas uppgifter för alla att ta tag i. Kan du inte närvara just denna dag, kontakta styrelsen för att få en uppgift tilldelad dig.

Gårdsdagen är också ett härligt sätt för boende att lära känna varandra lite bättre. Styrelsen bjuder på något att äta och kaffe i trädgården.

Vill du vara med i styrelsen? Anmäl då snarast ditt intresse till valberedningen eller maila styrelsen.

Slutligen vill vi påminna alla om att utrymmet i källaren för el och farligt avfall inte är någon allmän samlingsplats för diverse skräp. Här lämnar du enbart elektronik, produkter som kan innehålla tungmetaller som kvicksilver, bly samt andra prylar som klassas som farligt avfall. Uttjänta stolar, gamla böcker, kastruller och annat hör inte hemma här! Förvara det i ditt förråd till gårdsdagarna och lägg det på släpet.

Hälsningar Styrelsen

Nytt år på Ronnebygården

Det är dags att byta portkod till dörrarna i fastigheten. Koden kommer att anslås på insidan av dörren till bion.

Inom kort kommer det att ske en uppmärkning av cyklar som misstänks vara oanvända Just nu är det många cyklar som står parkerade på gården och i cykelgaraget. Vi misstänker att vissa lämnats åt sitt öde. Har du en cykel som du använder och vill ha den kvar, se då till att plocka bort eventuell märkning. Märkta cyklar kommer att ställas i källaren under Falsterbogatans trapphus vid gårdsdagen i april.

Nu är vår trevliga bio återställd efter höstens översvämning och redo att bokas för filmkvällar! Bion är tillgänglig och gratis för alla boende att använda. Dock måste man själv ta med sig dator eller dvd-spelare för att koppla in i systemet. Det finns i dagsläget en hdmi-sladd som funkar för de flesta nya datorer. Sladdar ska inte lämna bion. Det är lite frustrerande att komma dit och inte kunna titta. Bokar och använder du bion, se då till att du lämnar den i fint skick och var rädd om den nya fina röda mattan. Bion bokas via tjänsten boka.se. Info finns på vår Facebook-sida och anslås även i bion.

Avslutningsvis vill vi påminna alla boende om att hantera sitt matfett på rätt sätt. Sköljer man ner matfett i avloppet så stelnar det så småningom och sätter sig på insidan av rören. I värsta fall kan det bli helt stopp och då söker vattnet nya vägar att ta sig fram med risk för skador i din eller grannens lägenhet. Tänk därför på att toka ur stekpannor med hushållspapper som sedan kan slängas i den bruna matavfallspåsen. Större mängder matfett bör hällas över i en behållare (till exempel en tom mjölkkartong) som sedan kan kastas i restavfallspåsen.

Nyhetsbrev november 2014

Styrelsen har fattat beslut om att höja avgiften för 2015 med tre procent. Senaste höjnigen var för tre år sedan och detta görs nu för att kunna finansiera framtida investeringar och utgifter för föreningen. Bland annat för den planerade fönsterrenoveringen och för installation av källarbrunnar med backventil. Mer info om dessa projektet kommer längre fram. Från och med avin för januari så kommer avgiften att vara höjd med tre procent.

Det gamla styrelserummet är på god väg att bli ett trevligt övernattningsrum för besökande gäster. Inom kort sätts arbetet igång med att få till en fin liten källarlya. Styrelsen ser fram emot att bjuda in till invigningsfest inom en snar framtid. Kostnaden per övernattning är inte spikad än utan den beror på hur mycket vi behöver investera i möbler, lampor, inredning och pynt. Har du något att skänka eller sälja? Vi söker i första hand två 80 cm breda sängar, typ IKEA. Kontakta gärna styrelsen om du har tips.

Bion är så gott som återställd efter översvämningen i höstas. Det firar vi med en nypremiär med i samband med glöggmingel.

Snart är det jul igen! Ronnebygården bjuder in till glöggmingel och nyinviger samtidigt vår fina biograf. Det bjuds på glögg och adventsfika nere i bion söndag den 14 december kl 19.

Portkoderna kommer att bytas ut i vinter. Styrelsen kommer att meddela alla boende i god tid innan de nya siffrorna börjar gälla. Beträffande dörrar så var observanta på att de kanske kärvar nu i vintertid. Anmäl snarast problem till styrelsen så tar vi det vidare till vaktis.

För övrig information så har Erik Neppelberg klivit av ordförandeposten då han för närvarande har en tjänst i Stockholm. Ny ordförande är Louise Larsson som efterträds på sekreterarposten av Anni Johansson.

info[ a ]brfronnebygarden.se

En god jul och ett gott nytt 2015

Önskar Styrelsen

Dagordning föreningsstämma 2014

Hej!
Här är dagordning för stämman.
Årsredovisning delas ut i tryckt form i era brevlådor tillsammans med en dagordning.

Dagordning till föreningsstämma
Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla -medlemmar välkomna till föreningsstämma 2014.
Tisdag 20/5 klockan 19.00 i bion.

Dagordning

1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande vid stämman
5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
6. Val av två justeringsmän
7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om fastställande av resultat- och balans-räkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Beslut om resultatdisposition
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor/er
16. Val av valberedning
17. Inkomna motioner och övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Mer information om trapphusen

Dags för renovering av våra trapphus
Det är dags för en välbehövlig uppfräschning av våra trapphus. I dagarna påbörjar målare, snickare och elektriker därför arbetet. Vi ber om ert tålamod och hänsyn under de cirka nio veckor som arbetet kommer att pågå. Här följer nyttig information. Det allra viktigaste är att logistiken med era extranycklar fungerar. Arbetet sker stegvis. Målarna börjar med A- och B-trapporna, för att därefter fortsätta med C- och D-trappen samt Falsterbogatans trapp. De börjar med att tvätta väggar och tak. Sen kommer de också att spackla och laga sådant som är trasigt och som har med målningen att göra. Därefter målar de trapporna i en stil som är lik den som vi har i dag, dock med något ljusare och renare färger. “Stenimitationen” som vi i dag har från golv till tak på väggarna kommer att sänkas så att den övre delen kan målas vit. Strömbrytare i trapphusen byts ut till en sort som har mer funkiskänsla och vi kommer att sätta upp nya fina anslagstavlor.

Lägenhetsdörrar och nycklar
Våra dörrar ska också målas om, på utsidan. Det sker sist av allt arbete, efter att brevinkasten har bytts ut till hela och blanka sådana. De är av en något större modell som har en pannå där man sätter fast lösa bokstäver. När brevinkasten monteras är det bra om ni har städat undan kläder och skor från hallen då viss nerskräpning kan ske. Ni ska alla redan ha fått information om att vi behöver tillgång till era extranycklar. Ni kommer att meddelas några dagar innan vi behöver samla in nycklarna. Vet ni med er att ni kommer att vara bortresta längre tid än en vecka mellan mars och april så ber vi er att kontakta någon i styrelsen och lämna in nyckel i förtid. Vi kommer att behålla era nycklar under ungefär fem arbetsdagar. Har ni något problem med dörren så kan snickaren hjälpa till med det. Kostnaden får man själv stå för. Vill du ha ett tittöga isatt kostar det c:a 500 kr. Arbetet är möjligt att få med rot-avdrag.

Leif Ekströms Måleri står för måleriarbetet, Spot Electronic för elarbetet och City Byggnads för byte av brevinkast och eventuella extra snickeriarbeten. Mer information om specifika tidpunkter för när saker och ting sker kommer framöver. Håll dig även uppdaterad via föreningens Facebook-grupp http://bit.ly/ronnebygarden. Där kan du ställa frågor om renoveringen. Du kan också mejla info@brfronnebygarden.se eller kontakta Louise på 0703-739472 eller Stefan på 0707-656599. Allt arbete beräknas att vara klart i slutet av april.

Framtida åtgärder i trapphuset håller vi på att fundera över. Det som vi i huvuddrag tittar på är ny armatur med funkiskänsla och på ljuddämpande lösningar.

Vänligen. # Styrelsen

Information ang trapphus

Hej!

Som vi skrivit i tidigare nyhetsbrev så har vi utrett renovering av trapphus, lägenhetsdörrar, brevinkast mm. Nu står styrelsen nära ett beslut. Om allt går som förväntat så startar jobbet i början på februari. Under den tiden kommer vi vid tillfälle behöva komma åt er dörr från insidan. Därför är det viktigt att målare och snickare får komma in i er lägenhet. Exakta tider har vi inga ännu.

Under denna vecka kommer personer i styrelsen att ringa på hos var och en för att säkerställa att vi har rätt telefonnummer till er samt se till att ni blir informerade.

Till er som inte är permanent boende på adressen önskar vi att ni omgående tar telefonkontakt med ordförande Stefan Wulff. Vi har försökt nå er men alla har inte svarat i telefon.

Tack för uppmärksamheten.

För styrelsen
Stefan Wulff

God Jul

Styrelsen vill passa på att tacka för året och samtidigt önska en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ta det försiktigt i trafiken och glöm inte ljusen.

När det sen kommer till sopor så ber vi er skära sönder stora kartonger och försöka komprimera frigolit. Går det inte ner i kärlet så vänta tills det blivit tömt. Granen måste ni skära ner i små delar och lägga i trädgårdsavfallskärlet. Obs! förväxla inte med kärlet för matavfall. Ha i åtanke att det är ett undantag att trädgårdsavfallskärlet får utnyttjas. Länk till VA Syd bifogas.
http://www.vasyd.se/sv-SE/Artiklar/Nyheter/Avfall/Minska-ditt-avfall-under-julen

Hälsningar från styrelsen

P.s
Om ni saknar batteriholken så finns den numera i cykelförrådet.
D.s

gran

Nyhetsbrev december 2013

Året närmar sig sitt slut och vi tänkte bjuda in till glöggfest samt informera lite om det som hänt under hösten samt det som ligger i framtiden. Glöggfest blir det i bion de 15/12 kl.19. Det bjuds på glögg, pepparkakor och kanske lite hembakta lussebullar. Runt 20.00 blir det film Alla är hjärtligt välkomna. Anmälan på facebook eller info@brfronnebygarden.se.

Under hösten fick vi ny vaktmästare via vår förvaltare Cymko. Han heter Gregor och är en resurs som uppskattas väldigt mycket. Trädgården står nu under gemensamt beskydd av vår interna trädgårdsgrupp och Cymkos trädgårdsmästare. Det fungerar mycket bra.

Vi gick för ett tag sedan ut med en enkät angående bredband och tv. Responsen på den är minst sagt ljum. Vi önskar att ni letar fram den och fyller i till oss. Beslutsarbetet i styrelsen är många gånger beroende av att få in era synpunkter som underlag i sakfrågor.

Vi har fått en energikonsultation av Malmö Stad. Den var väldigt matnyttig och gav en del nya ideér men också var den ett kvitto på att husets energiindex ligger på ett mycket bra värde

Höstens gårdsdag hade lite väl klen uppslutning och vi önskar att fler tog sig tid och medverkade. Alla kan säkert bidra med någon hjälp. Ni kanske har egna idéer om vad som behöver fixas. Under dagen bjuds det alltid på mat och fika.

För andra året i rad skippar vi hyreshöjning. Anledningen till detta är en stabil ekonomi och därmed ett överskott. Med fortsatt låga räntor är kostnadshöjningar för värme, vatten etc. i princip redan täckta. Vi reserverar oss dock för att hyran kan komma att behöva regleras framöver av nu inte kända orsaker.

Vi har skaffat ytterligare ett kärl för avfall. Detta är för trädgårdsavfall. De som får använda kärlet är tillsvidare trädgårdsgruppen samt trädgårdsmästare.

Trapphusen står inför renovering. Vägen dit har varit lång och det är bättre att skynda långsamt än att behöva ångra sig. Utredning om lägenhetsdörrar, belysning, ljudisolering samt diverse andra detaljer har följt i huvudspåret.

Styrelserummet ska flyttas till det gamla solarieutrymmet i bion. Vad som ska hända med vårt nuvarande styrelserum ligger under beredning. Vi tittar på alternativ och budget för att göra någon form av gemensamt utrymme där istället.

Vi fick en förfrågan av en boende om att använda torkvinden som festlokal. Vi beslutade att inte godkänna detta. Vill man så kan man använda bion för städade tillställningar.

# Styrelsen

Information om ny vaktmästare

Hej!

Huset förvaltas sedan många år av Cymko Förvaltning AB. Nu har vi även Cymko som vakt- och trädgårdsmästare. Vår huvudansvariga vaktis heter Greger.

Du kontaktar vaktmästeriet genom att ringa 040 97 67 66 mellan 09.00 och 16.00, eller maila till fastighetsskotsel[a]cymko.se. Uppgifter att bifoga när du mailar; föreningens namn, ditt namn, adress, telefonnummer, ärende.

Den brevlåda som finns utanför tvättstugan kommer att tas ur bruk för anmälan till vaktmästaren.

Tänk på att vi alla ansvarar för husets skick och välbefinnande. Därför hoppas vi att ni rapporterar in trasiga lås, dörrar, dörrstängare, lampor etc. Sådant ska vaktis kolla men han behöver just din hjälp för att göra jobbet så bra som det bara går.

Tack för ordet.
Stefan Wulff

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla medlemmar välkomna till föreningsstämma 2013.
Söndag 19/5 klockan 19.00 i bion.

Dagordning

1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande vid stämman

5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

6. Val av två justeringsmän

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om fastställande av resultat- och balans-räkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Beslut om resultatdisposition

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor/er, suppleant/er

16. Val av valberedning

17. Övriga anmälda ärenden

18. Stämmans avslutande

Nyhetsbrev november 2012

Hej Ronnebygården!
Snart bara en månad kvar till jul och vi vill passa på att bjuda in till glöggfest den söndagen 16/12 kl. 19.00. Platsen är bion och det bjuds på glögg, pepparkakor och lussekatter. Kl. 20.00 drar vi igång julfilmen ”Tomten är far till alla barnen” (http://www.imdb.com/title/tt0201265/). Anmäl er till glöggfesten på adressen fest[@]brfronnebygarden.se senast 12/12.

Samma dag som glöggfesten, dvs 16/12 kommer vi att utföra lägenhetsbesiktningar. Det sker kl. 16-18. Detta är obligatoriskt och är ni inte hemma vid detta tillfälle måste ni meddela oss på info[@]brfronnebygarden.se. Då kan vi boka annan tid. Men försök och planera in att vara hemma vid ovanstående tid. Besiktningen innefattar kontroll av: fönstertätning (se förra nyhetsbrevet angående detta), brandvarnare, element, kranar, etc.

Under hösten skedde invigning av biografen och det var ett mycket lyckat arrangemang och ett väldigt uppskattat initiativ. Snickeriet är under utveckling och efter gårdsdagen vi hade i höst så fick det en skjuts framåt. Tack till alla som tagit sig tid under året med gårdsdagar och engagemang. Ideér ang snickeriet kan lämnas till Erik Fornander (Falsterbogatan).

Trädgårdsgruppen och styrelsen kan meddela att vissa förändringar kommer att ske med gården. Det större trädet (mellan uteplatsen och soputrymmet) som skuggar det gamla syrénträdet kommer att tas bort. En del annan beskärning av träd kommer att genomföras. Det fina japanska körsbärsträdet (som blommar så fint) har tyvärr en skada som tar död på den. Prognosen är dålig och det har troligen bara 5-10 år kvar enligt en konsult. Vi hoppas kunna plantera ett nytt.

# Styrelsen

Rökning, tätning och lite annat

Då var det nog slut på sommaren för i år och vi förbereder oss nu lite för hösten och vintern samt blickar tillbaka lite. Vi vill informera lite om vad som händer i föreningen och vad som blivit beslutat av styrelsen.

Rökning i närheten av huset diskuterades på vårt senaste styrelsemöte. Styrelsen har nu tagit ett beslut på att rökning på gården är endast tillåt­en vid uteplatsen. Rökning i anslutning till huset är en sanitär olägenhet. Askkoppar (som fylls med regnvatten) luktar illa och rök kommer in genom fönster och ventilation. Även ask­koppar på borden undanber vi med samma argument. Vi tittar på en lösning med någon form av askkopp som kan stå i närheten av uteplatsen men som inte blir så äcklig. Det slängs även mycket fimpar på marken och i planteringarna. Där behöver en skärpning ske.

Har man fest på gården så ser man som arrangör till att det städas och ställs iordning innan man lämnar platsen (inte dagen efter). Det händer att det är skräpigt och stökigt när boende vill njuta en frukost på vår fina gård.

Lägenhetsbesiktningar kommer att utföras under december månad. Vi tittar på att brand­varnare fungerar, att element är målade samt att det finns ordentlig tätningslist runt fönstren. För att underlätta att det finns ordentlig tätning kommer föreningen att köpa in list och låna ut en häftpistol (om man vill fästa dem på det viset). Tätnings­listen kommer att finnas i cykelkällaren från och med måndag 3/9. Våra/dina energi­kostnader är en stor utgift och vi befarar att fönster och balkongdörrar läcker ut mycket värme. Enligt stadgarna är man som innehavare ansvarig för att ha erforderlig tätning. Vi tittar även till så att ni har sortering för mat­avfall. Det finns sedan länge (och tidigare påpekat i nyhetsbrev) kärl och påsar nere i filmrummet.

På tal om filmrummet så är en invigningsfest på gång. Preliminärt datum är 5/10. Snickeriet håller på att planeras och utvecklas och trädgården har fått ett engagerat omhändertagande. Lite beskärningar och nedsågningar väntar under hösten/våren.

Vi har ett härligt engagemang i och för huset vilket styrelsen och medlemmar värdesätter högt. Håll uppe engagemanget och odla grannsämjan.

Lördagen 6/10 kl 10-15 har vi gårdsdag. Då finns bl a möjlighet att få små och stora saker körda till tippen. Hör av dig till styrelsen om du har några ideér eller synpunkter. Info@brfronnebygarden.se.

# Styrelsen

Kräftskiva och gårdsdag

Hej!

Vi har inte uppdaterat nyhetsflödet här på hemsidan på ett tag och det beror mycket på att vi nu interagerar på vår facebookgrupp. Är du inte med än men ha ett FB-konto? Då tycker vi att det är dags att du hänger på.

Nu är det sommar i kalendern men ute är det tyvärr nog något annat. Oavsett så har vi satt den 1/9 som datum för kräftskiva. Mer precis information kommer men den kommer att genomföras i form av knytkalas. Anmälan (om du inte redan gjort det på FB) till fest[a]brfronnebygarden.se

Den 6/10 kl 10-15 har vi gårdsdag och ställer huset i höst/vinterläge, dvs vi tar in utemöbler och fixar lite annat. Ungefär som på våren fast tvärtom. Hoppas ni har tid att komma. Förslag på saker att göra kan skickas via förslagslänken på hemsidan eller skrivas in i evenemanget på FB.

Glad sommar önskar styrelsen.

Julfest, ventilation, kontroll av brandvarnare mm

Nu börjar det vankas mot jul igen och när vi nu blivit av med byggställningen tänkte vi bjuda till fest. 3/12 kl. 19.00 bjuder vi in till hobbyrummet för lite party. Ni kan redan nu anmäla er genom att maila till fest@brfronnebygarden.se. Våra två eminenta festfixare Erik och Erik förser oss med mer detaljer vad det lider. Kräftskivan i samband med 75-års festen var en höjdare och målet är att den ska överträffas.

Veckan efter (5–9/12) kommer det att ske rensning av imkanaler och ventilation i era lägenheter. OBS! detta är obligatoriskt och utförs av Simab (Sotarna i Malmö). Det kommer också mer info om det senare. Men om man inte är hemma så får man på något sätt se till att de kan komma in. Det kan ju vara bra att veta redan nu. Samtidigt kontrollerar de att brandvarnaren fungerar.

För er som har källarförråd i den delen som är mellan A och C-trappan så vill vi att ni kontrollerar att ni inte fått mal i förrådet. Har ni det så måste ni anmäla detta till styrelsen.

När byggställningen är borta fortsätter arbetet med rensning av cyklar. Ta bort tejpen på cyklar ni vill ha kvar.

Vänlig hälsning
Styrelsen

Ytterligare viktig information om takrenoveringen

När det kom ett par rejäla regnskurar under onsdagen läckte det in ganska mycket vatten på vinden. Redan nu vill jag berätta att entreprenören har tagit på sig det fulla ansvaret och kommer att ersätta uppkomna skador på lägenheter och lös egendom. Processen att lägga papp på taket och därmed säkra det mot vidare läckage pågår för fullt. Vinden torkas just nu ut med byggfläktar. Eftersom arbetet fortfarande orsakar en del smuts och damm finns det all anledning att behålla plast över sin egendom. Behövs det mer plast ringer ni produktionsledaren (se slutet av brevet).

Till problemen. För det första trängde vatten in i en lägenhet på tredje våningen. Förmodligen har det tagit sig ned genom ett borrhål. Detta kan vara en olycklig omständighet men vi ber er som bor på tredje våningen att vara observanta på eventuella fuktfläckar i taket. Syns det fortfarande inget efter helgen så kan vi troligen blåsa faran över. Är ni osäkra kontakta styrelsen så kontrollerar vi tillsammans med byggherren.

För det andra så blandade sig det regnvatten som kom in med det byggdamm som kommit in under arbetet och bildade en svart sörja som förstört en del egendom. Ni bör därför kontrollera era tillhörigheter på vinden. Skadorna ersätts. Gör så här: Dokumentera skadorna med kamera (har du ingen kontaktar du styrelsen). Behåll det skadade föremålet. Anmäl skadan till styrelsen (gärna innan 14/9). Därefter tittar vi tillsammans med entreprenören på hur det ska ersättas. Är det föremål som inte går att ersätta med en likvärdig produkt får de skicka det till någon expert. Har du möjlighet så försök göra en värdering av före­målen. Underbygg om möjligt anspråkskrav med kvitto, webblänkar eller liknande.

Om c:a två veckor ska vi ha tagit fram en plan för att komma in i alla förråd där entreprenören ska sanera och städa. Vi återkommer i ärendet.

Behöver ni komma i kontakt med produktionsledaren för bygget så ringer ni Stefan Lundqvist 0700 89 01 18. Annars ringer ni ordförande Stefan Wulff 0707 656599 eller mailar till
info@brfronnebygården.se

Om ni inte redan prenumerar på vårt nyhetsbrev så anmäler dig på hemsidan www.brfronnebygarden.se

Styrelsen beklagar alla uppkomna problem som dock ligger utanför vår kontroll. Vi löser detta tillsammans så gott det går.

Vänliga hälsningar styrelsen

Viktig information om takrenoveringen

Tyvärr har informationen från entreprenören fallerat om takrenoveringen. Den har påbörjats idag måndag 29/8 utan att vi hunnit få in information om vad som sker.

Alla boende ombedes att skydda sina ägodelar på vinden genom att täcka över med plast som ställts i gångarna. Det kan bli skitigt och blött på sina håll och är ni extra rädda om något bör ni flytta det till källaren. Eftersom jobbet redan är igång och det redan blivit skitigt på en del ställen så ber vi att ni skyndar er.

Har det uppstått skador på egendom bör ni fotografera det och rapportera till styrelsen.

Styrelsen.

Takrenovering och jubileum

Här kommer lite information om den förestående takrenoveringen.
Arbetet är satt att starta vecka 34. Det kommer att resas byggställningar som endast har gångbrädor vid taknocken. Arbetet beräknas ta c:a tio veckor.

Takpannorna kommer att bytas mot nya och allt dåligt trä kommer att ersättas med friskt. På det stora hela kommer arbetet att ske från utsidan men det kan även bli så att lite arbete sker från insidan. Ni behöver inte tömma förråden innan renoveringen men bör vara beredda på att det kan behövas i något fall.
Vi återkommer med mer information när vi närmar oss byggstart.

Jubileum
Den 27/8 kommer vi att ha 75-års jubileum för föreningen som bildades sommaren 1936.
Vår festgrupp kommer med mer information efter hand. Men har ni tid eller kanske kan bidra med något annat så kan ni kontakta Erik Fornader eller Danny Antivalidis som båda bor på Falsterbogatan.

Styrelsen.

Skärpt uppmärksamhet

På förekommen anledning vill vi informera om risk för snö och isras från taket. På baksidan av fastigheten hänger stora istappar. Om du rör dig in och ut genom dörrar eller i källargången ber vi dig vara försiktig. Vi försöker hitta en lösning på problemet. Håll även koll på framsidan.

Sen har vi haft ovälkomna besök i trapphusen och vi ber er därför vara aktiva och se till att dörrarna stängs ordentligt. Årstiden gör träet i dörren levande samtidigt som det är svårt att få rätt på dörrstängare och låskolvar. Ansvaret för att hålla dörrarna stängda är allas och vi räknar därmed att du hjälper till.

Nu har den nya reglercentralen varit igång ett tag och den verkar fungera bra. Har någon problem med dålig cirkulation eller luft i elementet får ni meddela någon i styrelsen.#

Element och värme

Vi har i föreningen fått en ny reglercentral till fjärrvärmen. Samtidigt satte vi in en ny cirkulationspump och såg till att expansionskärlet var rätt inställt. Om det är så att dina element inte har jämn värme dvs det är kallare i motsatt ända från termostaten så behöver det sannolikt luftas. Luftningsnyckel finns att köpa i vvs-affär eller så kan ni låna av Stefan eller Louise.

Vi hoppas att dessa åtgärder ska ge jämnare värme och lägre uppvärmningskostnader.

Årsmöte, gården och snickeri

Förra veckan hade vi årsmöte och vid detta valdes Niklas Ljunggren och Peggy Thornström in i styrelsen på två år vardera. Vi hälsar dem välkomna. Stefan Wulff (undertecknad) och Louise Didriksson sitter ytterligare ett år. Årets uppslutning var god och efter årsmötet avnjöts smörgåstårta och kaffe.

På gården, vid grinden, planterade vi under städ-/trädgårdsdagen en magnolia. Vid lyktstolparna kommer vi att sätta några solrosor som vi hoppas kan förgylla gården ytterligare. Vi ser gärna att fler medlemmar närvarar vid dessa dagar.

För övrigt kan vi informera att pannrummet nu är ombyggt så att det kan användas som snickeri. Det kommer att förändras efter hand som vi använder det så kom med förslag på hur det kan anpassas. Håll ordning och märk upp det ni jobbar med. Verktyg mottages med varm hand om ni vill skänka något. Ni kommer in i snickeriet med den vanliga portnyckeln.

Det var allt för denna gången.

Hälsningar från styrelsen

Matavfall, loppis, städdag och årsmöte

Numera har vi utökat sop­sorter­ingen med möjlighet att sortera mat­avfall. Vi ser gärna att ni börjar sortera också detta. I hobbyrummet finner ni kärl och påsar som är avsett för ändamålet och tillsammans med nyhetsbrevet får du skriftlig information om hur du går tillväga. Skriv ditt namn på listan i hobbyrummet så vi vet vilka som hämtat.

8 maj anordnar vi en gårds­loppis kl. 10 – 16. Till loppisen ordnar man själv med bord och annat. Gemensamt kan vi försöka sprida informationen och sätta upp lappar som föreningen tar fram.
Vill du hjälpa till att sprida flygblad kan du kontakta Stefan Wulff i A-trappan.

9 maj har vi städdag kl. 10 – 14. Container kommer att finnas på plats i en vecka. I samband med städdagen inviger vi verkstaden som byggts (efter medlemmarnas önskemål) i pannrummet. Har du några verktyg att skänka så mottages dessa med varm hand.

På måndagen den 10 maj har vi årsmöte kl 19.00. Som vanligt håller vi till i styrelserummet
Anteckna dessa datum och slut gärna upp. #

Styrelsen

Ordning och reda. Element. Glöggfest.


Ordning och reda
Vi ska inte älta bara tråkiga saker på hemsidan men på förekommen anledning tar vi upp ämnet angående att ställa skräp i källar- och vindsgångar samt trapphus. Det är inte önskvärt att ni ställer era gamla möbler där. Varje lägenhet har två förråd och det är fullt tillräckligt. Det är ert eget ansvar att frakta uttjänta möbler och annat till soptippen. Föreningen är dessutom så generös att den bjuder alla möjligheten att utnyttja containern i samband med vårstädningen. Om föreningen tvingas frakta bort skräp vid andra tillfällen så belastar det alla boende ekonomiskt och det är faktiskt inte meningen. I de fall vi kan härleda skräpet kommer lägenhetsinnehavaren att faktureras kostnaden. Bilden visar bara en av flera platser med skräp.

Element
Nu när det börjar bli kyligare ute är det all idé att kolla elementen. Om det skiljer mycket i temperatur mellan neder- och ovandelen (kallare uppe) så kan det hjälpa om man luftar det. Luftningsnyckel finns att låna av föreningen om du inte har en själv.

Glöggfest
Det är idag två månader kvar till jul och ännu har jag inte sett något julpynt på stan. Styrelsen kan dock informera om att den 6/12 bjuds det på glögg, kaffe, lussekatter och pepparkakor. Platsen är som vanligt hobbyrummet. Tiden är inte spikad men räkna med runt 17-19.

Har du något att framföra. Kontakta info@brfronnebygarden.se

Tack för denna gång.

Årsmöte 28/5

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla ­medlemmar välkomna till föreningsstämma 2009.
Torsdag 28/5 klockan 19.00 i styrelserummet.

Dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Fastställande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av ordförande vid stämman
5.    Anmälan av styrelsens val av sekreterare
6.    Val av två justeringsmän
7.    Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
8.    Styrelsens årsredovisning
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fråga om fastställande av resultat- och balans­räkning
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12.    Beslut om resultatdisposition
13.    Arvode åt styrelsen och revisorerna
14.    Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.    Val av revisor/er, suppleant/er
16.    Val av valberedning
17.    Genomgång av underhållsprotokoll och enkät
18.    Övriga anmälda ärenden och frågor
19.    Stämmans avslutande

Städdag 16/5

Våren har hittat fram och det blir genast dags att rensa vinterboet. Styrelsen önskar uppmuntra medlemmarna att möta upp våren i vår årliga vårstädning.

16/5, start kl. 10, kan alla vara med och städa föreningens gemensamma utrymmen och gård. Till denna återkommade tradition hoppas vi på stor uppslutning. Kom när du kan och stanna så länge du har möjlighet. I samband med städddagen kommer det att finnas en container där ni kan slänga grovsopor som ni satt undan i förråden. Vi vill gärna ännu en gång informera om att inga grovsopor kan slängas i eller vid våra sopkärl. Containern finns på plats från fredagen 15/5 och står här en vecka. Din nyckel till källarförrådet passar i låset.

28/5 håller vi årsmöte och ser fram emot att se er där också. Ytterligare info om det anslås senare.

Väl mött önskar Styrelsen

Enkät om husets framtid

Tack till alla som lämnade in enkäten.

Tanken med enkäten är att göra föreningens medlemmar mer delaktiga i husets utveckling och underhåll. Analysen av undersökningen kommer att ge styrelsen en fingervisning om vad vi bör fokusera på. För ett tag sedan hade vi en besiktning av huset och det protokoll som vi fått ger oss en indikation på vad som bör prioriteras. Behöver vi utföra åtgärder som kostar mycket pengar så kommer vi att hålla extra föreningsmöte för att förankra ett beslut.

Vi kommer med mer info när analys och sammanställning är klar.
Tack för din åsikt.

Bifogat finner ni en pdf med enkäten. Ladda hem.

En trevlig stund

Det blev riktigt mysigt nere i vårt pingisrum. Det bjöds på glögg och kakor samt att man kunde rita in önskemål på en karta över huset.

Glöggfest den 7 dec

Söndagen den 7 december kl 19 är du välkommen ner på glögg i vårt hobbyrum. Här har du möjlighet att prata med styrelsen och träffa andra som också bor i huset.

Vi passar även på att inviga vår nya hemsida. Om du inte gjort det än så rekomenderar vi dig att du anmäler dig till prenumeration av våra nyheter. Det gör du på hemsidan där du anger din e-postadress. När någon skriver en nyhet får du den skickad till dig dagen efter.

Väl mött

Webmaster

För närvarande är Stellan Kristiansson tillsammans med Stefan Wulff webmasters. Stefan är tillika redaktör och ni kan ta kontakt med honom om ni har något som ni vill diskutera eller få med på sidan. Gå in under “Förslag” och använd formuläret där.

Uppbyggnad igång

Stellan Kristiansson som är medlem i föreningen och tillika web-guru har på styrelsens uppdrag tagit fram denna sida. Vi kommer att arbeta med grundstruktur och innehåll fram till den 7/12 då det blir releaseparty och möjlighet att diskutera kring webplatsen. Grundidén är att det ska underlätta för medlemar, styrelse, mäklare och eventuella lägenhetsköpare. Vi hoppas att så många som möjligt av medlemmarna skriver upp sig på nyhetsbrevet och tar del av informationen. Observera att du måste bekräfta din prenumeration innan den blir aktiv.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén