Vi har i föreningen fått en ny reglercentral till fjärrvärmen. Samtidigt satte vi in en ny cirkulationspump och såg till att expansionskärlet var rätt inställt. Om det är så att dina element inte har jämn värme dvs det är kallare i motsatt ända från termostaten så behöver det sannolikt luftas. Luftningsnyckel finns att köpa i vvs-affär eller så kan ni låna av Stefan eller Louise.

Vi hoppas att dessa åtgärder ska ge jämnare värme och lägre uppvärmningskostnader.