Hej!

Vi har märkt ett markant uppsving i intresse och engagemang för huset, trädgården och styrelse­arbete. Detta vill vi alla naturligvis ta till vara. I föreningen har vi målare, arkitekter, snickare och många andra med specialkunskaper. Har du någon kunskap som du vill dela med dig av?

Söndagen 25/3 kl 19.00 bjuder styrelsen in till ett husmöte. Vi diskuterar lite om huset och ­lägger fokus på utvecklingen av gemensamma utrymmen och trädgård. För att komma vidare behöver vi tillsätta några grupper av engagerade boende som tar ansvar för budgetframtagning, planering, genomförande och underhåll. Styrelsen är slutligen de som godkänner eller avslår framtagna förslag och budgetar men med en del ideella arbetsinsatser kan vi nog ta många projekt i hamn.

Lördag 14/4 kl 10.00 tar vi en vårlig städ- och trädgårdsdag. Vi hyr en flyttbil eller släp som kan transportera skräp till tippen. Gemensamma utrymmen städas. Rabatter och gård ses över efter fjorårets takbyte. Kanske har vi någon händig person som tar sig an och oljar kedjor och lagar punkor på era cyklar. Finns det någon frivillig?

Söndagen 13/5 kl 19.00 håller vi årsmöte. Speciell kallelse sker senast två veckor innan mötet.

Föreningen har nu även en facebook-sida som man kan bli medlem i. Gör det du också och få information snabbt och enkelt. Vi heter föga förvånande BRF Ronnebygården.

Det skulle vara bra för planeringen att veta hur många som kommer på husmöte respektive vårstädning. Maila till info@brfronnebygarden.se

Väl mött.

Styrelsen