Då var det nog slut på sommaren för i år och vi förbereder oss nu lite för hösten och vintern samt blickar tillbaka lite. Vi vill informera lite om vad som händer i föreningen och vad som blivit beslutat av styrelsen.

Rökning i närheten av huset diskuterades på vårt senaste styrelsemöte. Styrelsen har nu tagit ett beslut på att rökning på gården är endast tillåt­en vid uteplatsen. Rökning i anslutning till huset är en sanitär olägenhet. Askkoppar (som fylls med regnvatten) luktar illa och rök kommer in genom fönster och ventilation. Även ask­koppar på borden undanber vi med samma argument. Vi tittar på en lösning med någon form av askkopp som kan stå i närheten av uteplatsen men som inte blir så äcklig. Det slängs även mycket fimpar på marken och i planteringarna. Där behöver en skärpning ske.

Har man fest på gården så ser man som arrangör till att det städas och ställs iordning innan man lämnar platsen (inte dagen efter). Det händer att det är skräpigt och stökigt när boende vill njuta en frukost på vår fina gård.

Lägenhetsbesiktningar kommer att utföras under december månad. Vi tittar på att brand­varnare fungerar, att element är målade samt att det finns ordentlig tätningslist runt fönstren. För att underlätta att det finns ordentlig tätning kommer föreningen att köpa in list och låna ut en häftpistol (om man vill fästa dem på det viset). Tätnings­listen kommer att finnas i cykelkällaren från och med måndag 3/9. Våra/dina energi­kostnader är en stor utgift och vi befarar att fönster och balkongdörrar läcker ut mycket värme. Enligt stadgarna är man som innehavare ansvarig för att ha erforderlig tätning. Vi tittar även till så att ni har sortering för mat­avfall. Det finns sedan länge (och tidigare påpekat i nyhetsbrev) kärl och påsar nere i filmrummet.

På tal om filmrummet så är en invigningsfest på gång. Preliminärt datum är 5/10. Snickeriet håller på att planeras och utvecklas och trädgården har fått ett engagerat omhändertagande. Lite beskärningar och nedsågningar väntar under hösten/våren.

Vi har ett härligt engagemang i och för huset vilket styrelsen och medlemmar värdesätter högt. Håll uppe engagemanget och odla grannsämjan.

Lördagen 6/10 kl 10-15 har vi gårdsdag. Då finns bl a möjlighet att få små och stora saker körda till tippen. Hör av dig till styrelsen om du har några ideér eller synpunkter. Info@brfronnebygarden.se.

# Styrelsen