En ständig påminnelse behövs angående sophantering. Speciellt ser styrelsen att det kostar föreningen extra pengar att ta hand om grovsopor och de felaktigt sorterade soparna är ibland ett mysterium. Det är inte lag på att sortera men det tar heller inte speciellt mycket tid när man väl står där. Grovsopor eller miljöavfall får aldrig ställas i soputrymmet. Dessa får ni förvara i förråd (inte i gångarna) tills dess att ni kan forsla bort det. Minst en gång om året beställer föreningen hit en container och då har alla chansen att kasta grovsopor. Blir den snabbt full så tar vi en extra tömning så alla blir av med det de vill.

Sorteringen av sopor behöver i viss mån skärpas även om det till största del fungeerar bra. Kontrollera vad det står på kärlen och sortera därefter. Med de vanliga husshållssopor kan sägas att vi ber er använda båda kärlen. När ett är fullt behöver inte det toppas när det finns plats i det intill. Låt dessutom kärlen stå med ryggen utåt annars tömms de inte.