Här kommer lite information om den förestående takrenoveringen.
Arbetet är satt att starta vecka 34. Det kommer att resas byggställningar som endast har gångbrädor vid taknocken. Arbetet beräknas ta c:a tio veckor.

Takpannorna kommer att bytas mot nya och allt dåligt trä kommer att ersättas med friskt. På det stora hela kommer arbetet att ske från utsidan men det kan även bli så att lite arbete sker från insidan. Ni behöver inte tömma förråden innan renoveringen men bör vara beredda på att det kan behövas i något fall.
Vi återkommer med mer information när vi närmar oss byggstart.

Jubileum
Den 27/8 kommer vi att ha 75-års jubileum för föreningen som bildades sommaren 1936.
Vår festgrupp kommer med mer information efter hand. Men har ni tid eller kanske kan bidra med något annat så kan ni kontakta Erik Fornader eller Danny Antivalidis som båda bor på Falsterbogatan.

Styrelsen.