Tyvärr har informationen från entreprenören fallerat om takrenoveringen. Den har påbörjats idag måndag 29/8 utan att vi hunnit få in information om vad som sker.

Alla boende ombedes att skydda sina ägodelar på vinden genom att täcka över med plast som ställts i gångarna. Det kan bli skitigt och blött på sina håll och är ni extra rädda om något bör ni flytta det till källaren. Eftersom jobbet redan är igång och det redan blivit skitigt på en del ställen så ber vi att ni skyndar er.

Har det uppstått skador på egendom bör ni fotografera det och rapportera till styrelsen.

Styrelsen.