För närvarande är Stellan Kristiansson tillsammans med Stefan Wulff webmasters. Stefan är tillika redaktör och ni kan ta kontakt med honom om ni har något som ni vill diskutera eller få med på sidan. Gå in under “Förslag” och använd formuläret där.