När det kom ett par rejäla regnskurar under onsdagen läckte det in ganska mycket vatten på vinden. Redan nu vill jag berätta att entreprenören har tagit på sig det fulla ansvaret och kommer att ersätta uppkomna skador på lägenheter och lös egendom. Processen att lägga papp på taket och därmed säkra det mot vidare läckage pågår för fullt. Vinden torkas just nu ut med byggfläktar. Eftersom arbetet fortfarande orsakar en del smuts och damm finns det all anledning att behålla plast över sin egendom. Behövs det mer plast ringer ni produktionsledaren (se slutet av brevet).

Till problemen. För det första trängde vatten in i en lägenhet på tredje våningen. Förmodligen har det tagit sig ned genom ett borrhål. Detta kan vara en olycklig omständighet men vi ber er som bor på tredje våningen att vara observanta på eventuella fuktfläckar i taket. Syns det fortfarande inget efter helgen så kan vi troligen blåsa faran över. Är ni osäkra kontakta styrelsen så kontrollerar vi tillsammans med byggherren.

För det andra så blandade sig det regnvatten som kom in med det byggdamm som kommit in under arbetet och bildade en svart sörja som förstört en del egendom. Ni bör därför kontrollera era tillhörigheter på vinden. Skadorna ersätts. Gör så här: Dokumentera skadorna med kamera (har du ingen kontaktar du styrelsen). Behåll det skadade föremålet. Anmäl skadan till styrelsen (gärna innan 14/9). Därefter tittar vi tillsammans med entreprenören på hur det ska ersättas. Är det föremål som inte går att ersätta med en likvärdig produkt får de skicka det till någon expert. Har du möjlighet så försök göra en värdering av före­målen. Underbygg om möjligt anspråkskrav med kvitto, webblänkar eller liknande.

Om c:a två veckor ska vi ha tagit fram en plan för att komma in i alla förråd där entreprenören ska sanera och städa. Vi återkommer i ärendet.

Behöver ni komma i kontakt med produktionsledaren för bygget så ringer ni Stefan Lundqvist 0700 89 01 18. Annars ringer ni ordförande Stefan Wulff 0707 656599 eller mailar till
info@brfronnebygården.se

Om ni inte redan prenumerar på vårt nyhetsbrev så anmäler dig på hemsidan www.brfronnebygarden.se

Styrelsen beklagar alla uppkomna problem som dock ligger utanför vår kontroll. Vi löser detta tillsammans så gott det går.

Vänliga hälsningar styrelsen