Samtliga filer är i PDF-format.

Föreningens stadgar. Ladda hem stadgarna (nya sedan 2018)

Föreningens trivselregler. Ladda hem trivselregler.

Föreningens årsredovisning för 2019. Ladda hem årsredovisning 2019.

Föreningens årsredovisning för 2018. Ladda hem årsredovisning 2018.

Föreningens årsredovisning för 2017. Ladda hem årsredovisning 2017.

Föreningens årsredovisning för 2016. Ladda hem årsredovisning 2016.

Föreningens årsredovisning för 2015. Ladda hem årsredovisning 2015.

Föreningens årsredovisning för 2014. Ladda hem årsredovisning 2014.

Föreningens årsredovisning för 2013. Ladda hem årsredovisning 2013.

Föreningens årsredovisning för 2012. Ladda hem Årsredovisning 2012.

Föreningens årsredovisning för 2011. Ladda hem Årsredovisning_2011.

Föreningens årsredovisning för 2010. Ladda hem Årsredovisning_2010.