På förekommen anledning vill styrelsen uppmana medlemmar att visa sina grannar hänsyn beträffande oljud. Det måste dock finnas en tolerans från alla att grannarna har fest eller spelar musik. En tumregel är att inte spela hög musik efter 22.00 på vardagar. På helger kan midnatt vara en gräns och därefter sänker man volymen och drar ner på basen. Har du fest så informera dina grannar, även de i angränsande port. Om en granne hör av sig och tycker att det stör så försök att kompromissa innan det blossar upp till en konflikt. Sen är det inte bara ljud som stör utan även rökning i närheten av fönster. Ta ut lite avstånd från huset om du röker på gatan eller gården. Släng sen inte fimparna på marken, där är skit så det räcker. I vissa fall slängs fimpar i trapphuset vilket inte är acceptabelt.