Författare: Fanny

Årsstämma 2024

Nedan finns årsredovisningen för 2023, revisionsberättelse samt dagordning för årsstämma 2024. Motioner finns endast (pga GDPR) att läsa på:


SBCs webbportal (hemma.sbc.se/) välj Dokumenthanterare. Du loggar in med person­nummer och BankID.

Kallelse till årsstämma 2024

Styrelsen i BRF Ronnebygården hälsar alla välkomna till 2024 års årsstämma.

Var: BionDatum: Tisdag 28 maj
Tid: 18.30

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 6/5 via post till föreningens brevlåda eller e-post på info@brfronnebygarden.seMinst två veckor före stämman kommer årsredovisningen, revisionsberättelsen, motioner och dagordning att kunna läsas på:

Föreningens webbplats (www.brfronnebygarden.se)

SBCs webbportal (hemma.sbc.se/) välj Dokumenthanterare. Du loggar in med person­nummer och BankID.Kontakta styrelsen om du vill ha dokumenten på annat sätt.

Väl mött!
/Styrelsen

Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla medlemmar välkomna till föreningsstämma för 2018. Tisdagen den 12 juni 2019 klockan 19.00 i bion.

Vi väljer nya styrelsemedlemmar och går igenom årsredovisningen för 2018 samt inkomna motioner.

Det finns utrymme för ej beslutsgrundande frågor och diskussioner efter den formella årsstämman. Då blir det också fika. Stämma inklusive fika brukar ta en dryg timma i anspråk. Det är det värt – att delta på mötet är din demokratiska rättighet och skyldighet som medlem i en bostadsrättsförening.

Dagordning för föreningsstämma
a) Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
b) Fastställande av röstlängd
c) Godkännande av dagordning
d) Val av ordförande vid stämman
e) Anmälan av styrelsens val av protokollförare
f) Val av två justeringsmän
g) Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
h) Styrelsens årsredovisning
i) Revisorernas berättelse
j) Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
l) Beslut om resultatdisposition
m) Arvode åt styrelsen och revisorerna
n) Val av styrelseledamöter och suppleanter
o) Val av revisor/er och suppleant/er
p) Val av valberedning
q) Övriga anmälda ärenden
r) Stämmans avslutande

Av miljöskäl lämnas årsredovisningen endast digitalt.

Här hittar du årsredovisningen för 2018 (PDF 5,5 MB)

Du hittar den även via SBC:s portal på https://varbrf.sbc.se/ – se under fliken ”Mitt SBC”.

Vill ni ändå ha denna utskriven så kontakta någon i styrelsen för tryck innan den 3e juni. Förhoppningsvis får ni då den tryckta versionen i tid för stämman..

Fönsterrenoveringen

Här samlar vi officiell information om fönsterrenoveringen. Sidan fylls på allt eftersom. För basfakta, börja längst ner på sidan där bra, grundläggande info finnes.

(Uppdaterad 10 september 2018 med årets nyhetsbrev, samt sådant som bara skrivits på FB tidigare, men utan uppgifter om namn på boende)

2018-08-17 Senaste nytt om fönsterrenoveringen – första besiktningen klar, med anmärkningar.

A-, B- och C-trapp har nu besiktigats av Joakim från konsultfirman Epcon, tillsammans med representanter från styrelsen och målerifirman Brantfelts måleri. Både styrelsen och målarna har stort förtroende för Joakim och denna delbesiktning är nu slutförd, med en del (främst mindre) anmärkningar. Besiktningsprotokollet finns nedan i detta nyhetsbrev och ska även sättas upp i nedre delen av A-trappan. Anmärkningarna (med undantag för estetiska tryckmärken) kommer att åtgärdas av målarna under vecka 36 (3–7 september). För att boka in tid med målaren, vänligen fyll i ditt namn i det schema som senare ikväll sätts upp längst ned i A-trappan. Schemat ska fyllas i snarast av samtliga boende i A-, B- och C-trapp. På så vis får du boka in en tid som målaren kommer. Du ska då vara hemma för att släppa in dem. Obs! Om du inte vill eller kan vara hemma så går det bra att lämna en extranyckel till Louise (bor högst upp i D-trapp, Larsson Ström på dörren) så ger hon nycklarna till målaren på morgonen den 3/9.

Plåtslagare kommer att montera utvändiga plåtarbeten för samtliga lägenheter från 20 augusti till 20 september. De behöver inte komma in i din lägenhet för att göra detta.

Obs! För att undvika tryckmärken när fönster och karm möts (och färgen inte är helt torr) så kommer målarna troligen försöka att fr.o.m. nu montera en liten ”ställning” för de fönster som är inåtgående (oftast vardagsrumsfönstret). Ställningen består av (stål)tråd och någon liten kil, som gör att fönstret inte helt går ihop under torktiden. Det är mycket viktigt att du låter ”ställningen” var kvar under torktiden (minst 3 veckor, gärna längre). Stäng bara fönstret om du måste, om det regnar eller blåser rejält. (Om det ej blir någon ”ställning”, var då ändå varsam med inåtgående fönster. Stäng och öppna dem ytterst försiktigt.)

Besiktningen visade också att fönster mot gatan som har fått stå helt öppna, eller lite på glänt, har fått färre eller mindre tryckmärken än de som stått mycket stängda. Det är därför viktigt att du har de nymålade fönstren öppna så mycket som möjligt. Var också försiktig med hasparna – de tenderar att färga av sig grått på den vita linoljefärgen. Det är tydligen normalt och inget att göra åt, mer än att man är varsam när man öppnar och stänger fönstren. Var även noga med att stänga fönstren med både övre och undre hasparna när du stänger dem. Annars blir fönstren skeva och sneda i långa loppet.

D-trappan och Falsterbogatans arbete fortsätter från och med nu. Vi har cirka sju lägenheter kvar och dessa ska bli aviserade om målarstart av målarna nu under augusti och september. D-trapp och Falsterbogatan besiktigas preliminärt vecka 42, datum kommer längre fram.

Fotografera gärna dina fönster innan målarna hämtar dem. Det gäller främst om du är noga med exakt var vilka fönsterhaspar sitter. Om det blir oklarheter när de ska återmonteras, så har du isåfall bilder att hänvisa till. Om du inte vill att gamla vädringshaspar (t.ex. trasiga plastbeslag) inte ska monteras igen, så kan det vara smart att skruva bort dem innan målarna kommer. Alternativt tydligt säga till dem hur du vill ha det.

Renoveringen har tagit mer tid och kraft än vad nån av oss kunde ana. Vi är så tacksamma för ert tålamod.

Hälsningar Louise Larsson, för styrelsen 2018-08-17

2018-08-10: Besiktning av A-, B- och C-trapps fönster nu på måndag kl ca 09.00-12.30.

Berörda hushåll fick mejl/PM av mig i slutet av juli med mer info. Persienner i B- och C-trapp monteras av en extern firma efter godkänd besiktning (jag återkommer framöver separat till er som är berörda).

Enligt målarnas senaste tidsplan ska boende i D-trapp vara nästa lägenheter där måleriarbete påbörjas. Ni ska ha blivit aviserade av målarna om start, om inte så blir ni väl informerade inom kort… Enligt tidsplanen hämtar de era fönster 13 augusti, men om ni blir eller har blivit informerade om något annat datum från målarna så är det målarnas datum som gäller (inte ”mitt”, det kan ju ha ändrats)

Sist ut blir också boende i D-trapp, med preliminär start 31 augusti. Men ni kommer bli aviserade om exakt datum, så håll utkik efter målarnas lapp i er brevlåda.

Fönsterbleck monteras preliminärt på hela huset mellan 20 augusti och 14 september. De ska kunna monteras utifrån, så ni behöver inte släppa in någon för det arbetet.

Jag är medveten om att det är en del arbete kvar i fler lägenheter i D- och F-trapp (och det kan ju bli ytterligare i A-, B- och C efter besiktningen), men gällande det så återkommer antingen jag eller målarna.

/Louise

2018-07-13 Låt vädringsbeslagen ligga kvar i trapporna

Till A-, B- och C-trapp: jag har lagt fram vädringshasparna vid fönstren i trapphusen och flyttat på lite blommor. Låt det vara så och flytta inte på något, särskilt inte hasparna. För då blir det fel när målarna ska montera dem i nästa vecka. Tack tack.

2018-07-05 Senaste målarnytt

Har nu pratat med målaren Stefan och fått följande besked (som vi hoppas stämmer, men som ni vet så vet man aldrig …): (följt av info om specifika lägenheter)

Obs! Sedan ska bättringsmålning göras hos er som just fått tillbaka fönstren, i dag eller de närmsta dagarna, bland annat där som fönsterskydden har varit monterade. Så det ser inte perfekt ut från början, så ni vet. Viktigt att ni låter fönstren vara öppna så mycket som möjligt när ni fått tillbaka dem (antingen med vädringshasp eller låta dem vara öppna i ”öglorna” i hasparna), för att undvika onödiga skavmärken (blir säkert en del ändå). Torkningstiden på färgen är extremt långsam, men det har ni ju märkt … Efter bättringsmålning så återstår montering av tätningslister, vilket görs ett bra tag efteråt (ca 6–8 veckor). Mer info om alla steg finns här: https://www.brfronnebygarden.se/fonsterrenovering/

Målarna ska även lämna persienner för B- och C-trapp nere i elrummet i källaren innan semestern. Jag kontaktar berörda för att boka in tid för återmontering av dem. Dock kan ni behöva tvätta av dem innan. Återkommer senare till er som är berörda med kort info om hur man gör.

BESIKTNING är inbokad till måndag 13 augusti kl 09.00–12.30 för alla lägenheter i trapporna A-, B- och C. Kan man inte vara hemma så kan man lämna nyckel samt eventuella anmärkningar på det färdiga arbetet till mig. Jag återkommer med mer info.

Vädringshaspar i trapporna ska också komma upp, senast vecka 29 (håller tummarna).

Till er som ännu inte fått era fönster målade: ni aviseras om målarstart via lapp i er brevlåda. Om/när jag får en ny uppdaterad tidplan så säger jag till, men observera att det datumet alltid är preliminärt. Avisering i brevlådan är det som gäller.

/Louise

2018-06-06

Angående tidsplanen för målningen: den är alltid preliminär! Innan målarstart ska ni få en lapp i brevlådan från målarna, med instruktioner och dag för start. Det är den lappen som gäller. Har ni inte fått någon lapp, så kan ni invänta att den kommer, trots att tidsplanen säger något annat. Sådant är livet i målarnas händer.

2018-05-29

Jag har fått en uppdaterad tidplan för målningen.

I övrigt: mejla gärna mig om ni som har haft målning redan har några klagomål eller sådant som behöver fixas i efterhand, så kan jag sammanställa. Slutbesiktning av A- och B-trapp har fortfarande inte gjorts, men jag hoppas att det ska kunna ske innan semestern i alla fall … :I

Vill även påminna om att ni ska ta bort allt i fönstret samt alla möbler och saker inom en meter från fönstret, inför och under målningen! Se också till att målarna har utrymme att gå fram och tillbaka till fönstret. Ev. stora, ömtåliga saker nära fönstret kan ni behöva täcka över, med ex. lakan. Obs! I min lägenhet så täckte de golvet rätt dåligt. Säg till mig om ni fått fläckar eller dylikt, alternativt säg till målaren direkt att de får täcka bättre. Viktigt att ni/de torkar bort snabbt så att det inte torkar fast.

/Louise

2018-04-18 FÖNSTERRENOVERINGEN, SENASTE NYTT: Vi har fått en tidsplan!

Den är _extremt_ preliminär och alla lägenheter är inte inräknade ännu. Så jag ber er att ta datumen med en nypa salt. Det är fortfarande aviseringarna (en vanlig vit A4-lapp) i era brevlådor som ni ska utgå ifrån! Jag är i princip säker att tidplanen kommer att revideras när målningen väl kommit igång lite mer.

Jag vill också tipsa om att boka övernattningsrummet en eller flera nätter under de dagar som målarna är i just era lägenheter. Det kanske inte är så kallt längre, men typ allt ljud från gatan hörs in … Mer info och länk till bokningssidan: https://www.brfronnebygarden.se/overnattningsrum/

Först till kvarn, max fem nätter i sträck. Anger ni att det är p.g.a. fönsterrenovering behöver ni inte betala de vanliga 50 kr/natt, utan kan sova där gratis några nätter.

/Louise

2018-04-09 VIKTIG INFO OM FÖNSTERRENOVERINGEN: Nu startar den igen!

Måndag 16/4 påbörjas arbete i lgh i C-trapp samt två st i D-trapp. Observera att målarna nu alltså frångår den tidigare sagda ordningen med trappvis arbeten. Det blir därför mycket viktigt att ni håller koll i brevinkasten efter målarens skriftliga avisering! Frågor om målningen kan tas med målaren Stefan Agardh, vars telefonnummer kommer stå på nämnda avisering.

B-trappens slutmålning kommer också att påbörjas med start 16/4. Ni ska även ha fått avisering (som jag tror även ber er att ta kontakt med målar-Stefan för att spika tid, eller?!).

Jag vet ännu inte vilka lägenheter som tas efter de första, utan håll koll i brevlådorna. Om och när jag får veta så kommunicerar jag det så klart. Men det är inte så lätt att få information i god tid från entreprenörerna, tyvärr.

/Louise

2018-03-15 OBS VIKTIGT: MÅLARSTARTEN UPPSKJUTEN

Målarna har i dag meddelat mig att de skjuter upp start av målning för C-trapp samt den kompletterande målningen i B-trapp. Detta på grund av att vädret fortfarande är ganska kallt. Ni som tidigare aviserats i brevlådan, ska få en lapp om detta från målarna (antagligen i dag eller i morgon). När vädret är varmare kan vi dock räkna med att de kommer vilja sätta igång ganska omedelbart. Over and out.

/Louise

2018-02-08

Ni som har källarförråd med fönster ut mot gatan: målarna kommer och hämtar fönstren för målning och nya galler med start i morgon. Själva karmen målas senare när det är lite varmare. Vi har tidigare meddelat att alla källarfönster skulle ha målats redan i höstas, men det var tydligen ett missförstånd: då tog målarna källarfönstren åt gården, och först nu tar de fönstren mot gatan. Obs! Dubbelkolla så att det går att komma in i era förråd och gå fram ordentligt till fönstren! Gör det lättare för målarna.

I övrigt är preliminär målningsstart för lägenheternas fönster satt till den 12 mars. C-trapp är först ut samt ev. kompletteringsmålningar i övriga lägenheter. Ni ska som vanligt bli aviserade om målarnas ankomst 14 dagar innan via lapp i brevlådan. Målarna har inte alltid skött det till 100 procent, men vi utgår ifrån att de försöker göra det. Om/när styrelsen vet något mer definitivt om start för målning så får ni veta det samtidigt som vi (vilket tyvärr inte alltid är med så god framförhållning, delvis på grund av hur vädret ser ut).

2017-11-07 – Renoveringen av våra fönster tar snart julpaus

A- och B-trappans lägenhetsfönster är påbörjade och blir delvis klara inom några veckor. Samma sak gäller för de flesta trapphusfönstren. De mest lättåtkomliga källarfönstren har också påbörjats. Runt Lucia blir det vinteruppehåll, minst en månad. Sen börjar målningen igen, kanske i januari, kanske senare – det beror på vädret. Då blir C-trappans lägenhetsfönster först ut, därefter D-trapp och sist men inte minst Falsterbogatan. Källarfönstren i t.ex. förråd ska också tas. När det är dags får ni info om att plocka undan!

Linoljefärgen är känslig när den är nypålagd och torkar mycket långsamt (särskilt nu när det är kallt). Därför är det extremt viktigt att du inte rör vid färgen i onödan, inte ens sedan du har fått tillbaka fönstren från målning. Det tar två-tre månader för färgen att bli helt genomtorkad! Jobbigt, men det är så det är … Var varsam med fönstren och låt dem stå lite öppna medan de torkar. För fönster med hasp är det ganska enkelt – då haspar du inte igen dem, utan låter dem stå och torka med haspens ”ögla” isatt. Kolla hur fönstren i trappen är stängda, så ser du hur det funkar. Fönster med vred går inte att ha halvstängda på samma sätt. Där får du helt enkelt se till att inte stänga dem alltför hårt (Blåser det kraftigt får du så klart stänga dem så att de inte går sönder). Målarna anpassar slutligen även haspar och vred att de sitter bra – mixtra därför inte själv med ”inställningarna”.

När målarna hänger fönstren på sin plats igen, så kan de råka stöta till den inte fullt torkade färgen, med skrap och märken som följd. Detta och en del annan ”målar-slutfix” behöver de komma tillbaka och göra hemma hos dig! Det utförs vanligen samtidigt som de sätter i tätningslister, sex–åtta veckor efter att fönstren satts tillbaka! Så om arbetet inte ser färdigt ut, så är det för att det inte är helt färdigt.

Fler spruckna fönsterglas än förväntat har behövt bytas under målningen. Dessa bekostas av dig som lägenhetsinnehavare. Kostnaden (ca 1 420 kr/glas) läggs på avgiften under några månader 2018. Vi återkommer i god tid till de berörda.

A-trappans lägenhetsfönster och trapphusfönster besiktigas av styrelsen, projektledare och huvudentreprenör den 12 december. Påpeka gärna eventuella fel och brister till Louise eller Stefan i styrelsen senast dagen innan!

2017-11-02 – Om extra ”inbrottsskydd” (mejl till dem som bor på första våningen i huset)

Fönsterrenoveringen pågår just nu för fullt, men kommer bara att hinna med B-trappen innan det blir ett litet jul- och vinteruppehåll. Eventuellt fortsätter sedan renoveringen från mitten av januari, men det kan bli senare också, beroende på vädret. Då tas först C-trappen, därefter D- och sist Falsterbogatan.

Några av er har hört av er och varit oroliga för inbrott på grund av de ”paraplyer” som sätts upp under renoveringen, när fönstren tillfälligt plockas bort. Enligt målarna ska det generellt sett inte vara någon fara. De anser paraplyerna vara lika säkra som ett vanligt fönsterglas (som ju kan krossas).
Men vi har nu fått okej från målarna att erbjuda er på första våningen ett extra skydd emot inbrott. Nu kan ni även få en träskiva som skruvas fast över fönstren på första våningen, som extra komplement till paraplyerna. Du får själv säga till målaren/målarna om detta när det är dags, men föreningen tar kostnaden. Vi föredrar om träskivan enbart sätts på ett eller två av dina fönster, eftersom att det både försvårar för målarna att arbeta, och kommer göra att du får det väldigt mörkt i lägenheten (om du har skivor för samtliga fönster samtidigt. Men det är upp till dig hur du väljer att göra.
Gällande att fönstren ska stå öppna när de torkar så tror jag att det är så här: de fönster som stängs med vred kommer att vara stängda, för det är liksom enda alternativet. Men man behöver helst inte dra igen dem jättehårt, utan ha de så mjukt stängda det nu går. Men fönstren som har haspar, där har de andra gjort så att de bara stänger fönstren delvis, och istället för att haspa dem helt, så haspar man dem liksom bara i ”öglan” till haspen.
Jag skulle säga att det är så det måste vara pga att annars torkar fönstren och färgen ihop och går inte att öppna sen igen … Det vill vi ju verkligen inte.
Spara den här informationen tills det är dags för din lägenhet! Och glöm då inte att säga till målarna, muntligt eller skriftligt, om du önskar dessa extra skivor för fönstret.
/Louise

2017-09-21

Så går fönsterrenoveringen till – steg för steg (nyhetsbrev)
1. Du blir aviserad via budlapp i brevlådan om när målarna ska komma. Förbered din lägenhet genom att plocka undan allt från fönstren samt eventuella möbler som står i vägen i direkt anslutning till fönstren.

2. Avmontering av fönster och uppsättning av väderskydd/”paraplyer”. Fönstren sätts tillbaka efter ca tre veckor. Skydden ska ge en okej inomhustemperatur, men räkna med att det blir kyligare i lägenheten.

3. Demontering av plåtar, beslag och i förekommande fall även persienner. Läs mer nedan angående beslag och persienner.

4. Skrapning/spackling av fönsterbågen.

5. Målning av fönsterbågar sker med intervall under de kommande veckorna. Linoljefärgen luktar en del men inte lika starkt som äldre lacknaftabaserade
färger. Barn och husdjur bör hållas undan.

6. Återmontering av fönster och beslag. Fönsterna hängs tillbaka men kommer att stå öppna med en liten glipa för att kunna torka ordentligt. Det är
mycket viktigt att ni låter dem vara så, så att de inte torkar ihop med bågen. Linoljefärg och fönsterkitt tar lång tid på sig att härda. Räkna med två till tre
månader innan den är helt genomhärdad.

7. Efter återmonteringen behöver målarna tillgång till lägenheten ytterligare några arbetsdagar för att slutföra målning av fönsterbågen. Väderskyddens infästning gör att det inte går att måla allt på en gång. Efter detta ska det vara lite paus.

8. Efter sex till åtta veckor är det dags för montering av tätningslister och då kommer målarna att behöva tillgång till lägenheten igen.

9. Det ska även utföras plåtarbete och drevning (tätning mot karm) men det sker från utsidan så ni ska inte påverkas av det. Ytterligare info kan komma.

10. När allt är färdigt i huset är det dags för besiktningar. Men det återkommer vi med om. Det är möjligt att det bara görs stickprovskontroller. Men om
ni tycker något är konstigt så ska ni genast kontakta styrelsen.

Persienner, beslag, element, glas och fönstersmyg

Persienner kan inte återmonteras förrän tidigast när tätningslisten kommer på plats dvs sex till åtta veckor efter återmonteringen av fönsterna. Det kommer att åligga lägenhetsinnehavare att själv tillse detta.

Tidigare har vi meddelat att målarna skulle återmontera dessa. Så kommer tyvärr inte att ske. Om många får problem med att sätta upp persiennerna igen så kan vi undersöka om vaktmästare eller proffs kan anlitas gemensamt framåt våren.
• Om ni inte vill ha tillbaka persiennerna så ska ni säga till innan för då spacklas hålen igen.

Beslagen demonteras, rengörs och återmonteras sedan omålade. Tidigare har vi meddelat att målade beslag blir målade igen per automatik, men då torkningen tar tid så vi rekommenderar att låta dem vara efter rengöring men det är upp till var och en.
• Om ni vill ha beslagen målade så ska ni säga till innan.

Man kan få elementen målade och detta avtal görs upp mellan målare och innehavare. För priser se längre ned på denna sida.
• Om ni vill ha målat ska ni säga till innan. Arbetet omfattas av rot-avdrag.

De fönsterglas som är trasiga kommer att bytas ut på innehavarens bekostnad.
• Det är inte möjligt att kringgå detta.

Fönstersmygen, det vill säga den lilla väggytan som finns runt fönstren, kommer att målas i en neutral vit kulör likt befintligt. Detta ingår i totalpriset för entreprenaden. Det fåtal personer som har målade fönsterbänkar ska även få dessa målade. (Gäller så klart ej om du har marmorbänkar!)
• Om man absolut inte vill ha målat i smygen ska detta meddelas till både till målare och till styrelsen.

Övrigt
Budning inför målning
Cirka två veckor innan målarna behöver tillgång till din lägenhet kommer de att lämna en lapp i din brevlåda med information om när och hur. De
kommer från och med nu även att lämna en lapp där du får ta ställning till om du mot extra kostnad vill få elementen (radiatorerna) målade, med mera. Det
är viktigt att du signerar lappen och lämnar den till målarna personligen, eller synligt i din lägenhet vid deras första besök.

Djur
Färgen är extremt känslig under tiden som den torkar. Har du husdjur som brukar sitta i fönstret är rådet att om möjligt ha djuren hos någon vän eller
granne under torktiden.

Försäkring
På infomötet ställdes en fråga kring hur inbrotts säkra väderskydden/paraplyerna är. Det entreprenören hittills svarat är: Vi upplever inte ”paraplyet” mindre inbrottssäkert än en glasruta… Enligt ABT-06 Kapitel 5 § 13 (Tredje man), Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. Entreprenören är dock fri från skadeståndsskyldighet enligt föregående stycke, om han kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.

Kontakt
Tala med målarna på Brantfelts Måleri direkt om ni har specifika frågor kring tidsramar, torktider etc. Styrelsen står också till förfogande.

2017-08-30

Vill du få dina element (radiatorer) målade i samband med fönsterrenoveringen? Nu har vi fått priser på det:

 • Litet element (hall) 963 kr
 • Mellan element (kök) 1213 kr
 • Stort element (vardagsrum) 1688 kr

Minus 30% rot-avdrag inkl moms (-1158 för de tre ovan ihop)
Totalt inkl moms (1 litet, 1 mellan, 1 stort) = 2 705 kr

Vill man få fler element målade blir det något dyrare, har man färre blir det billigare. Radiatorerna skrapas på löst sittande färg, sen avslipning, tvättning samt målning två gånger med täckfärg. Fakturan skickas från Brantfelts måleri till dig som boende, 10 dagars betalning.

Du kan själv avtala med målarna om målning av elementen, när du fått din avisering om målning av dina fönster, eller anmäla dig via följande länk: http://bit.ly/radiatorer. Louise lämnar över beställningarna som gjorts via länken till målarna senast 28 september.

2017-08-21

Tack till alla som kom på infomötet! De frågor som styrelsen inte kunde svara på tar vi med oss till entreprenören och återkommer via denna sida med svar.

Presentationen från informationsmötet (PDF, 6 MB)

Vad är det som ska hända?

 • Totalrenovering av samtliga av fastighetens fönster
 • Det innebär bl.a. skrapning till trärent, kittning och målning av hela fönsterpartierna
 • Kräver att fönsterbågen med glasen lyfts ut
 • Paraply täcker fönsterkarmen under tiden (2-3 v)
 • Liftar används, inga ställningar
 • Insidan av fönstret i lägenheten målas också
 • Huvudentreprenör: Helsingborgs Byggplåt
 • Underentreprenör: Brantfelts måleri

När tar målarna min lägenhet?

 • Startar med A-trapp
 • Därefter B, C, D och F i tur och ordning. Källar- och trappfönster kan tas emellan.
 • Tidsplanen är preliminär och uppdateras löpande. Vi vet alltså inte ännu exakta tidpunkter, det beror på hur arbetet flyter på.
 • Varje lägenhet beräknas ta totalt 2-3 veckor
 • Två veckor innan det är dags för din lägenhet får du en lapp i brevlådan från målarna. Håll utkik!

Ska de hålla på och måla mitt i vintern?

 • Målningsarbetet gör uppehåll ca 12 december-7 januari
 • Inomhustemperaturen i lägenheterna får ej understiga 15 grader, ska avbrytas om så blir fallet och återupptas till våren. Färgen bör enligt tillverkaren ej heller målas med utomhus om utomhustemperaturen understiger 5 grader.
 • Färgen som används är linoljefärg, risk för lukt. Luktar det för mycket? Boka övernattningsrummet några dagar och sov där.
 • En del av fönstren arbetas det på i snickeriet, risk för lukt och oväsen
 • Arbetstid för målarna är klockan 07-16.
 • De använder rummet bredvid övernattningsrummet som fikarum. Använder även toaletten i biografen

Vad behöver jag som lägenhetsinnehavare förbereda?

 • Att målarna kan komma in i din lägenheter när de behöver – de ska avisera när via lapp i din brevlåda cirka två veckor innan. Sedan kan du avtala direkt med målaren mer specifikt hur och när.
 • Att de kommer fram till dina fönster och att alla saker är bortplockade från fönstren
 • Gäller även dig som har fönster i källarförråden! Måste gå att komma fram. Plocka gärna undan så snart som möjligt.

Kan man få sina element målade när de ändå håller på?
Ja. Fyll i formuläret här http://bit.ly/radiatorer för en bindande beställning. Kostnaden debiteras dig separat. För pris, se länken eller info högre upp på sidan.

Jag har ett sprucket glas i ett fönster. Kan jag få det utbytt?
Trasigt glas ersätts som regel med nytt, utan att målaren frågar om lov, till dig som lägenhetsinnehavares kostnad. Detta på grund av att du enligt stadgarna ansvarar för fönstrens glas och bågar.

Sätter målarna tillbaka mina persienner?
Nej, tyvärr inte. De sparar persiennerna, men då persiennerna ska återmonteras tidigast sex-åtta veckor efter att målningen är klar, så är det smidigare om vi monterar upp dem själva igen. Vill du INTE att målarna ska spara dina persienner, meddela målarna separat. (uppdaterat 21/9)

Mina haspar är målade, kommer de vara det när jag får tillbaka fönstren?
Nej. Det var tanken från början, men vi har upptäckt att det blir för kluddigt och inte alls snyggt, eftersom att färgen torkar så långsamt. Risken är stor att man kommer när och förstör färgen och torkningen. Istället blir de rengjorda från all gammal färg. Vill du ändå att målarna ska måla hasparna, meddela målarna separat.

Är det risk för att djur och barn kan trilla ut ur fönstren när paraplyerna sitter på?
Paraplyerna som monteras i lägenheterna ska enligt målarens utsago vara kattsäkra. Han har i alla fall inte varit med om att djur tagit sig ut genom dem tidigare.

Det kan vara klokt att hålla extra koll på lekande barn i lägenheter och trapphus under arbetet.

Varför byter ni inte ut de gamla fönstren? Tänker på buller och sånt.
Förarbetet inför fönsterrenoveringen har tagit lång tid, bland annat för att styrelsen övervägde att helt byta ut fönstren mot nya fönster alternativt montera ett nytt innerglas i de gamla fönstren. Men utredningarna visade att det var lättare sagt än gjort, och då våra gamla fönster är gjorda av bra virke och fina närmast handblåsta glas, vore det synd att göra sig av med något som faktiskt inte är trasigt. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. Nu görs en grundlig renovering av de gamla fönstren, och nya tätningslister sätts också upp av målarna. Målarna justerar även fönstren och hasparna så att de ska kunna öppnas och stängas smidigt.

Vad kostar kalaset?
Ungefär 2,5 miljoner kronor. Det hela ingår i föreningens underhållsplan och finansieras med lån. Tanken är att fönstren sedan ska klara sig med en mindre bättringsmålning inom 5-10 år och sedan ytterligare en till bättringsmålning, innan det är dags för en större renovering igen om 20-25 år.

2017-08-07

Du är välkommen på informationsmöte om fönsterrenoveringen den 21 augusti klockan 19 i bion.
 
Styrelsen går igenom vad som kommer att hända och delar med sig av den information som den då har fått. Det finns möjlighet att ställa frågor. Lagom till mötet ska vi bland annat veta i vilken ordning som målarna kommer att ta era lägenheter.
 
Renoveringen startar en vecka därefter, måndagen den 28 augusti.
 
Efter mötet kan vi hjälpas åt att ställa undan de mest skrymmande sakerna som står i snickeriet.
 
Om du har saker i snickeriet som du är rädd om, ta då bort dem därifrån senast 27 augusti, då målarna kommer använda snickeriet samt rummet bredvid övernattningsrummet som arbetsplats.
 
Observera att det är en renovering av befintliga fönster. Inget byte till nya fönster, då vi efter undersökningar funnit att våra 80 år gamla fönster är så pass bra att de inte förtjänar att bytas ut, utan håller för en grundlig renovering.
 

2017-07-06

Fönsterrenoveringen är snart verklig – startar 28 augusti!

I veckan har styrelsen tecknat avtal med Helsingborgs byggplåt som huvudentreprenör. De kommer tillsammans med en målarfirma att renovera samtliga fönster i fastigheten. Fönstren byts inte ut mot nya, utan kommer att totalrenoveras med skrapning, ny färg med mera. Arbetet påbörjas 28 augusti i år och pågår tills det blivit för kallt. Resterande arbete görs klart våren 2018. Även trapphusfönster, källarfönster och gårdsdörrar berörs.

Entreprenören ansvarar själv för att samla in nycklar till era lägenheter. Arbetet utförs utan ställning, men med lift. Målarna kommer att göra en stor del av arbetet från vårt snickeri i källaren, men också från insidan av era lägenheter samt via liften. Fönster kommer att ”plockas ut” för att arbetas med i källaren. Under den tiden täcker ett ”paraply” fönsterhålet. På första våningen ska extra skydd förhindra inbrott.

Två veckor innan 28 augusti ska vi få veta vilka trappuppgångar eller lägenheter de vill börja med. Boka preliminärt in måndag 21 augusti klockan 19 för informationsmöte i bion om renoveringen.

Om du redan nu vet med dig att du inte kommer att vara i Malmö i slutet av augusti och/eller under hösten, ber vi dig att i god tid kontakta styrelsen på info@brfronnebygarden.se för att ordna så att målarna kan få tillgång till din lägenhet när det behövs.

Kontaktpersoner från styrelsen för renoveringen är Louise Larsson och Stefan Wulff.

Nyhetsbrev augusti 2015

Invigning av nytt gästrum 4/9 kl 18
Föreningens lilla övernattningsrum är nu i princip klart. Det är delar av det gamla styrelserummet som har fått sig en uppfräschning. Där finns nu två nya enkelsängar. Rummet får hyras av föreningens medlemmar för 50 kr/dygn. Bokning sker via webben: boka.se/RonnebyOvernattning. Mer info kommer separat inom kort. Rummet invigs med mingel och efterföljande grillning fredagen den 4 september klockan 18 och framåt. Föreningen bjuder på korv (vegetarisk och kött) samt ett glas med något gott i. Välkommen!

Bioklubben gör comeback
I höst fyller vår biograf tre år! Första hösten med bion (2012) hade vi ett trevligt löpande söndagsschema med filmer. Nu gör vi ett försök att starta upp det igen, om intresse finns. Om du vill visa en film, kontakta Stefan Wulff på info@brfronnebygarden.se eller via Facebook-gruppen. Du förbinder dig att kunna visa upp filmen i god kvalitet med egen dator eller dylikt. Stefan tar sedan fram ett schema inför hösten om tillräckligt många är intresserade.

Gårdsdag 25/10 kl 10
Alla är välkomna på en gemensam städ- och fixdag för gård och hus på söndagen den 25 oktober klockan 10. All hjälp tas tacksamt emot, oavsett om du kan vara med en timme eller hela dagen. Som vanligt blir det fika och gemensam lunch.

Fönsterinventering pågår inför fönsterrenovering
Styrelsen kommer i höst att tillsammans med en konsult göra en inventering av skicket på fastighetens fönster. Därefter hoppas vi att en renovering ska kunna ske under 2016.

Visst har vi fina pelargonier i fönstren?
Eller? Pelargonierna som står i varje trappuppgångs fönster är inköpta av föreningen. Varje trappuppgång har en ansvarig för vattning och skötsel av dem, men då det skiljer sig väldigt mycket mellan trappuppgångarna hur blommorna mår, så hoppas vi att du vill hjälpa till att vattna. Det finns vattenkannor i varje trapp – bara att vattna lite då och då när du går förbi. Tusen tack på förhand!

Vill du vara med i trädgårdsgruppen?
Är du intresserad av att odla eller pyssla om vår fina trädgård lite extra? Kom då gärna på trädgårdsgruppens planering söndag den 6 september klockan 11. Vi ses på gården vid fint väder och i bion vid dåligt väder.

Om du inte redan är med i föreningens grupp på Facebook – gå gärna med! Där dryftas högt och lågt hela tiden. Sök på Brf Ronnebygården eller gå direkt: bit.ly/ronnebygarden Trädgårdsgruppen finns också på Facebook, se bit.ly/tradgardsgruppen.

Hälsningar från styrelsen

Nya stadgar på plats!

Föreningens nya stadgar har nu publicerats här på hemsidan, under rubriken ”Stadgar, årsredovisning & regler”.

De har antagits av stämmor nu i april och maj 2015.

Vi har också passat på att uppdatera hemsidans utseende. Nu fungerar den även på ett bra sätt i mobilen!

Du hittar dem även här (pdf).

Nyhetsbrev mars 2015

Extrastämma med anledning av uppdaterade normstadgar kommer officiellt att utlysas vid senare tillfälle. Men då vet ni det redan nu. Styrelsen har gjort vissa tillägg till dessa. De nya stadgarna kommer att delas ut till alla boende inför mötet så att varje medlem har tid att se över och lämna motförslag på dem. Det är naturligtvis viktigt att så många som möjligt dyker upp och lägger sin röst vid detta möte så att det andra beslutet kan tas vid årsmötet längre fram i vår. För att nya stadgar ska bli giltiga behöver man ta beslutet vid två tillfällen. Tid och plats: söndag 26 april kl 10.00 i bion.

Direkt efter mötet den 26 april anordnas vårens gårdsdag! Då ser vi tillsammans till att Ronnebygården är redo för våren och sommaren. Det kommer att finnas uppgifter för alla att ta tag i. Kan du inte närvara just denna dag, kontakta styrelsen för att få en uppgift tilldelad dig.

Gårdsdagen är också ett härligt sätt för boende att lära känna varandra lite bättre. Styrelsen bjuder på något att äta och kaffe i trädgården.

Vill du vara med i styrelsen? Anmäl då snarast ditt intresse till valberedningen eller maila styrelsen.

Slutligen vill vi påminna alla om att utrymmet i källaren för el och farligt avfall inte är någon allmän samlingsplats för diverse skräp. Här lämnar du enbart elektronik, produkter som kan innehålla tungmetaller som kvicksilver, bly samt andra prylar som klassas som farligt avfall. Uttjänta stolar, gamla böcker, kastruller och annat hör inte hemma här! Förvara det i ditt förråd till gårdsdagarna och lägg det på släpet.

Hälsningar Styrelsen

Nytt år på Ronnebygården

Det är dags att byta portkod till dörrarna i fastigheten. Koden kommer att anslås på insidan av dörren till bion.

Inom kort kommer det att ske en uppmärkning av cyklar som misstänks vara oanvända Just nu är det många cyklar som står parkerade på gården och i cykelgaraget. Vi misstänker att vissa lämnats åt sitt öde. Har du en cykel som du använder och vill ha den kvar, se då till att plocka bort eventuell märkning. Märkta cyklar kommer att ställas i källaren under Falsterbogatans trapphus vid gårdsdagen i april.

Nu är vår trevliga bio återställd efter höstens översvämning och redo att bokas för filmkvällar! Bion är tillgänglig och gratis för alla boende att använda. Dock måste man själv ta med sig dator eller dvd-spelare för att koppla in i systemet. Det finns i dagsläget en hdmi-sladd som funkar för de flesta nya datorer. Sladdar ska inte lämna bion. Det är lite frustrerande att komma dit och inte kunna titta. Bokar och använder du bion, se då till att du lämnar den i fint skick och var rädd om den nya fina röda mattan. Bion bokas via tjänsten boka.se. Info finns på vår Facebook-sida och anslås även i bion.

Avslutningsvis vill vi påminna alla boende om att hantera sitt matfett på rätt sätt. Sköljer man ner matfett i avloppet så stelnar det så småningom och sätter sig på insidan av rören. I värsta fall kan det bli helt stopp och då söker vattnet nya vägar att ta sig fram med risk för skador i din eller grannens lägenhet. Tänk därför på att toka ur stekpannor med hushållspapper som sedan kan slängas i den bruna matavfallspåsen. Större mängder matfett bör hällas över i en behållare (till exempel en tom mjölkkartong) som sedan kan kastas i restavfallspåsen.

Nyhetsbrev november 2014

Styrelsen har fattat beslut om att höja avgiften för 2015 med tre procent. Senaste höjnigen var för tre år sedan och detta görs nu för att kunna finansiera framtida investeringar och utgifter för föreningen. Bland annat för den planerade fönsterrenoveringen och för installation av källarbrunnar med backventil. Mer info om dessa projektet kommer längre fram. Från och med avin för januari så kommer avgiften att vara höjd med tre procent.

Det gamla styrelserummet är på god väg att bli ett trevligt övernattningsrum för besökande gäster. Inom kort sätts arbetet igång med att få till en fin liten källarlya. Styrelsen ser fram emot att bjuda in till invigningsfest inom en snar framtid. Kostnaden per övernattning är inte spikad än utan den beror på hur mycket vi behöver investera i möbler, lampor, inredning och pynt. Har du något att skänka eller sälja? Vi söker i första hand två 80 cm breda sängar, typ IKEA. Kontakta gärna styrelsen om du har tips.

Bion är så gott som återställd efter översvämningen i höstas. Det firar vi med en nypremiär med i samband med glöggmingel.

Snart är det jul igen! Ronnebygården bjuder in till glöggmingel och nyinviger samtidigt vår fina biograf. Det bjuds på glögg och adventsfika nere i bion söndag den 14 december kl 19.

Portkoderna kommer att bytas ut i vinter. Styrelsen kommer att meddela alla boende i god tid innan de nya siffrorna börjar gälla. Beträffande dörrar så var observanta på att de kanske kärvar nu i vintertid. Anmäl snarast problem till styrelsen så tar vi det vidare till vaktis.

För övrig information så har Erik Neppelberg klivit av ordförandeposten då han för närvarande har en tjänst i Stockholm. Ny ordförande är Louise Larsson som efterträds på sekreterarposten av Anni Johansson.

info[ a ]brfronnebygarden.se

En god jul och ett gott nytt 2015

Önskar Styrelsen

Dagordning föreningsstämma 2014

Hej!
Här är dagordning för stämman.
Årsredovisning delas ut i tryckt form i era brevlådor tillsammans med en dagordning.

Dagordning till föreningsstämma
Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla -medlemmar välkomna till föreningsstämma 2014.
Tisdag 20/5 klockan 19.00 i bion.

Dagordning

1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande vid stämman
5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
6. Val av två justeringsmän
7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om fastställande av resultat- och balans-räkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Beslut om resultatdisposition
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor/er
16. Val av valberedning
17. Inkomna motioner och övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Kallelse till föreningsstämma/årsmöte

Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla ­medlemmar välkomna till föreningsstämma 2014.

Tisdag 20/5 klockan 19.00 i bion.

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5/5. Dagordning anslås efter motionstidens utgång då även årsredovisningen delas ut.

Anmäl er gärna i facebookgruppen eller via förslagsformuläret https://www.brfronnebygarden.se/?page_id=15

Mer information om trapphusen

Dags för renovering av våra trapphus
Det är dags för en välbehövlig uppfräschning av våra trapphus. I dagarna påbörjar målare, snickare och elektriker därför arbetet. Vi ber om ert tålamod och hänsyn under de cirka nio veckor som arbetet kommer att pågå. Här följer nyttig information. Det allra viktigaste är att logistiken med era extranycklar fungerar. Arbetet sker stegvis. Målarna börjar med A- och B-trapporna, för att därefter fortsätta med C- och D-trappen samt Falsterbogatans trapp. De börjar med att tvätta väggar och tak. Sen kommer de också att spackla och laga sådant som är trasigt och som har med målningen att göra. Därefter målar de trapporna i en stil som är lik den som vi har i dag, dock med något ljusare och renare färger. “Stenimitationen” som vi i dag har från golv till tak på väggarna kommer att sänkas så att den övre delen kan målas vit. Strömbrytare i trapphusen byts ut till en sort som har mer funkiskänsla och vi kommer att sätta upp nya fina anslagstavlor.

Lägenhetsdörrar och nycklar
Våra dörrar ska också målas om, på utsidan. Det sker sist av allt arbete, efter att brevinkasten har bytts ut till hela och blanka sådana. De är av en något större modell som har en pannå där man sätter fast lösa bokstäver. När brevinkasten monteras är det bra om ni har städat undan kläder och skor från hallen då viss nerskräpning kan ske. Ni ska alla redan ha fått information om att vi behöver tillgång till era extranycklar. Ni kommer att meddelas några dagar innan vi behöver samla in nycklarna. Vet ni med er att ni kommer att vara bortresta längre tid än en vecka mellan mars och april så ber vi er att kontakta någon i styrelsen och lämna in nyckel i förtid. Vi kommer att behålla era nycklar under ungefär fem arbetsdagar. Har ni något problem med dörren så kan snickaren hjälpa till med det. Kostnaden får man själv stå för. Vill du ha ett tittöga isatt kostar det c:a 500 kr. Arbetet är möjligt att få med rot-avdrag.

Leif Ekströms Måleri står för måleriarbetet, Spot Electronic för elarbetet och City Byggnads för byte av brevinkast och eventuella extra snickeriarbeten. Mer information om specifika tidpunkter för när saker och ting sker kommer framöver. Håll dig även uppdaterad via föreningens Facebook-grupp http://bit.ly/ronnebygarden. Där kan du ställa frågor om renoveringen. Du kan också mejla info@brfronnebygarden.se eller kontakta Louise på 0703-739472 eller Stefan på 0707-656599. Allt arbete beräknas att vara klart i slutet av april.

Framtida åtgärder i trapphuset håller vi på att fundera över. Det som vi i huvuddrag tittar på är ny armatur med funkiskänsla och på ljuddämpande lösningar.

Vänligen. # Styrelsen

Information ang trapphus

Hej!

Som vi skrivit i tidigare nyhetsbrev så har vi utrett renovering av trapphus, lägenhetsdörrar, brevinkast mm. Nu står styrelsen nära ett beslut. Om allt går som förväntat så startar jobbet i början på februari. Under den tiden kommer vi vid tillfälle behöva komma åt er dörr från insidan. Därför är det viktigt att målare och snickare får komma in i er lägenhet. Exakta tider har vi inga ännu.

Under denna vecka kommer personer i styrelsen att ringa på hos var och en för att säkerställa att vi har rätt telefonnummer till er samt se till att ni blir informerade.

Till er som inte är permanent boende på adressen önskar vi att ni omgående tar telefonkontakt med ordförande Stefan Wulff. Vi har försökt nå er men alla har inte svarat i telefon.

Tack för uppmärksamheten.

För styrelsen
Stefan Wulff

God Jul

Styrelsen vill passa på att tacka för året och samtidigt önska en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ta det försiktigt i trafiken och glöm inte ljusen.

När det sen kommer till sopor så ber vi er skära sönder stora kartonger och försöka komprimera frigolit. Går det inte ner i kärlet så vänta tills det blivit tömt. Granen måste ni skära ner i små delar och lägga i trädgårdsavfallskärlet. Obs! förväxla inte med kärlet för matavfall. Ha i åtanke att det är ett undantag att trädgårdsavfallskärlet får utnyttjas. Länk till VA Syd bifogas.
http://www.vasyd.se/sv-SE/Artiklar/Nyheter/Avfall/Minska-ditt-avfall-under-julen

Hälsningar från styrelsen

P.s
Om ni saknar batteriholken så finns den numera i cykelförrådet.
D.s

gran

Nyhetsbrev december 2013

Året närmar sig sitt slut och vi tänkte bjuda in till glöggfest samt informera lite om det som hänt under hösten samt det som ligger i framtiden. Glöggfest blir det i bion de 15/12 kl.19. Det bjuds på glögg, pepparkakor och kanske lite hembakta lussebullar. Runt 20.00 blir det film Alla är hjärtligt välkomna. Anmälan på facebook eller info@brfronnebygarden.se.

Under hösten fick vi ny vaktmästare via vår förvaltare Cymko. Han heter Gregor och är en resurs som uppskattas väldigt mycket. Trädgården står nu under gemensamt beskydd av vår interna trädgårdsgrupp och Cymkos trädgårdsmästare. Det fungerar mycket bra.

Vi gick för ett tag sedan ut med en enkät angående bredband och tv. Responsen på den är minst sagt ljum. Vi önskar att ni letar fram den och fyller i till oss. Beslutsarbetet i styrelsen är många gånger beroende av att få in era synpunkter som underlag i sakfrågor.

Vi har fått en energikonsultation av Malmö Stad. Den var väldigt matnyttig och gav en del nya ideér men också var den ett kvitto på att husets energiindex ligger på ett mycket bra värde

Höstens gårdsdag hade lite väl klen uppslutning och vi önskar att fler tog sig tid och medverkade. Alla kan säkert bidra med någon hjälp. Ni kanske har egna idéer om vad som behöver fixas. Under dagen bjuds det alltid på mat och fika.

För andra året i rad skippar vi hyreshöjning. Anledningen till detta är en stabil ekonomi och därmed ett överskott. Med fortsatt låga räntor är kostnadshöjningar för värme, vatten etc. i princip redan täckta. Vi reserverar oss dock för att hyran kan komma att behöva regleras framöver av nu inte kända orsaker.

Vi har skaffat ytterligare ett kärl för avfall. Detta är för trädgårdsavfall. De som får använda kärlet är tillsvidare trädgårdsgruppen samt trädgårdsmästare.

Trapphusen står inför renovering. Vägen dit har varit lång och det är bättre att skynda långsamt än att behöva ångra sig. Utredning om lägenhetsdörrar, belysning, ljudisolering samt diverse andra detaljer har följt i huvudspåret.

Styrelserummet ska flyttas till det gamla solarieutrymmet i bion. Vad som ska hända med vårt nuvarande styrelserum ligger under beredning. Vi tittar på alternativ och budget för att göra någon form av gemensamt utrymme där istället.

Vi fick en förfrågan av en boende om att använda torkvinden som festlokal. Vi beslutade att inte godkänna detta. Vill man så kan man använda bion för städade tillställningar.

# Styrelsen

Förslag önskas

Hej Ronnebygården!
För er som inte följer föreningen på Facebook kommer här information.

Först en biograf, sedan ett snickeri, därefter…?

Tanken är att styrelsen ska flytta in till bion så här kommer en spännande fråga: Vad ska vi då göra med det nuvarande styrelserummet?

Bilderna nedan visar stora rummet som är på ca 15 kvm. Lilla rummet är på ca 8 kvm.

Skicka in era förslag via vår förslagssida senast fredag 6 sept! Eller än bättre… gå med på fejan.

Hälsningar styrelsen.

Information om ny vaktmästare

Hej!

Huset förvaltas sedan många år av Cymko Förvaltning AB. Nu har vi även Cymko som vakt- och trädgårdsmästare. Vår huvudansvariga vaktis heter Greger.

Du kontaktar vaktmästeriet genom att ringa 040 97 67 66 mellan 09.00 och 16.00, eller maila till fastighetsskotsel[a]cymko.se. Uppgifter att bifoga när du mailar; föreningens namn, ditt namn, adress, telefonnummer, ärende.

Den brevlåda som finns utanför tvättstugan kommer att tas ur bruk för anmälan till vaktmästaren.

Tänk på att vi alla ansvarar för husets skick och välbefinnande. Därför hoppas vi att ni rapporterar in trasiga lås, dörrar, dörrstängare, lampor etc. Sådant ska vaktis kolla men han behöver just din hjälp för att göra jobbet så bra som det bara går.

Tack för ordet.
Stefan Wulff

Uppdatering

Hej Ronnebygården!

Under fliken nyinflyttad samt under stadgar/årsred/regler finns nu uppdaterad information som rör föreningen och dess trivsel. Läs igenom denna information.
Informationen publiceras även på vår facebook-sida.

För styrelsen
Stefan Wulff

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla medlemmar välkomna till föreningsstämma 2013.
Söndag 19/5 klockan 19.00 i bion.

Dagordning

1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande vid stämman

5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

6. Val av två justeringsmän

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om fastställande av resultat- och balans-räkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Beslut om resultatdisposition

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor/er, suppleant/er

16. Val av valberedning

17. Övriga anmälda ärenden

18. Stämmans avslutande

Nyhetsbrev november 2012

Hej Ronnebygården!
Snart bara en månad kvar till jul och vi vill passa på att bjuda in till glöggfest den söndagen 16/12 kl. 19.00. Platsen är bion och det bjuds på glögg, pepparkakor och lussekatter. Kl. 20.00 drar vi igång julfilmen ”Tomten är far till alla barnen” (http://www.imdb.com/title/tt0201265/). Anmäl er till glöggfesten på adressen fest[@]brfronnebygarden.se senast 12/12.

Samma dag som glöggfesten, dvs 16/12 kommer vi att utföra lägenhetsbesiktningar. Det sker kl. 16-18. Detta är obligatoriskt och är ni inte hemma vid detta tillfälle måste ni meddela oss på info[@]brfronnebygarden.se. Då kan vi boka annan tid. Men försök och planera in att vara hemma vid ovanstående tid. Besiktningen innefattar kontroll av: fönstertätning (se förra nyhetsbrevet angående detta), brandvarnare, element, kranar, etc.

Under hösten skedde invigning av biografen och det var ett mycket lyckat arrangemang och ett väldigt uppskattat initiativ. Snickeriet är under utveckling och efter gårdsdagen vi hade i höst så fick det en skjuts framåt. Tack till alla som tagit sig tid under året med gårdsdagar och engagemang. Ideér ang snickeriet kan lämnas till Erik Fornander (Falsterbogatan).

Trädgårdsgruppen och styrelsen kan meddela att vissa förändringar kommer att ske med gården. Det större trädet (mellan uteplatsen och soputrymmet) som skuggar det gamla syrénträdet kommer att tas bort. En del annan beskärning av träd kommer att genomföras. Det fina japanska körsbärsträdet (som blommar så fint) har tyvärr en skada som tar död på den. Prognosen är dålig och det har troligen bara 5-10 år kvar enligt en konsult. Vi hoppas kunna plantera ett nytt.

# Styrelsen

Rökning, tätning och lite annat

Då var det nog slut på sommaren för i år och vi förbereder oss nu lite för hösten och vintern samt blickar tillbaka lite. Vi vill informera lite om vad som händer i föreningen och vad som blivit beslutat av styrelsen.

Rökning i närheten av huset diskuterades på vårt senaste styrelsemöte. Styrelsen har nu tagit ett beslut på att rökning på gården är endast tillåt­en vid uteplatsen. Rökning i anslutning till huset är en sanitär olägenhet. Askkoppar (som fylls med regnvatten) luktar illa och rök kommer in genom fönster och ventilation. Även ask­koppar på borden undanber vi med samma argument. Vi tittar på en lösning med någon form av askkopp som kan stå i närheten av uteplatsen men som inte blir så äcklig. Det slängs även mycket fimpar på marken och i planteringarna. Där behöver en skärpning ske.

Har man fest på gården så ser man som arrangör till att det städas och ställs iordning innan man lämnar platsen (inte dagen efter). Det händer att det är skräpigt och stökigt när boende vill njuta en frukost på vår fina gård.

Lägenhetsbesiktningar kommer att utföras under december månad. Vi tittar på att brand­varnare fungerar, att element är målade samt att det finns ordentlig tätningslist runt fönstren. För att underlätta att det finns ordentlig tätning kommer föreningen att köpa in list och låna ut en häftpistol (om man vill fästa dem på det viset). Tätnings­listen kommer att finnas i cykelkällaren från och med måndag 3/9. Våra/dina energi­kostnader är en stor utgift och vi befarar att fönster och balkongdörrar läcker ut mycket värme. Enligt stadgarna är man som innehavare ansvarig för att ha erforderlig tätning. Vi tittar även till så att ni har sortering för mat­avfall. Det finns sedan länge (och tidigare påpekat i nyhetsbrev) kärl och påsar nere i filmrummet.

På tal om filmrummet så är en invigningsfest på gång. Preliminärt datum är 5/10. Snickeriet håller på att planeras och utvecklas och trädgården har fått ett engagerat omhändertagande. Lite beskärningar och nedsågningar väntar under hösten/våren.

Vi har ett härligt engagemang i och för huset vilket styrelsen och medlemmar värdesätter högt. Håll uppe engagemanget och odla grannsämjan.

Lördagen 6/10 kl 10-15 har vi gårdsdag. Då finns bl a möjlighet att få små och stora saker körda till tippen. Hör av dig till styrelsen om du har några ideér eller synpunkter. Info@brfronnebygarden.se.

# Styrelsen

Kräftskiva och gårdsdag

Hej!

Vi har inte uppdaterat nyhetsflödet här på hemsidan på ett tag och det beror mycket på att vi nu interagerar på vår facebookgrupp. Är du inte med än men ha ett FB-konto? Då tycker vi att det är dags att du hänger på.

Nu är det sommar i kalendern men ute är det tyvärr nog något annat. Oavsett så har vi satt den 1/9 som datum för kräftskiva. Mer precis information kommer men den kommer att genomföras i form av knytkalas. Anmälan (om du inte redan gjort det på FB) till fest[a]brfronnebygarden.se

Den 6/10 kl 10-15 har vi gårdsdag och ställer huset i höst/vinterläge, dvs vi tar in utemöbler och fixar lite annat. Ungefär som på våren fast tvärtom. Hoppas ni har tid att komma. Förslag på saker att göra kan skickas via förslagslänken på hemsidan eller skrivas in i evenemanget på FB.

Glad sommar önskar styrelsen.

Husmöte, städdag, årsmöte

Hej!

Vi har märkt ett markant uppsving i intresse och engagemang för huset, trädgården och styrelse­arbete. Detta vill vi alla naturligvis ta till vara. I föreningen har vi målare, arkitekter, snickare och många andra med specialkunskaper. Har du någon kunskap som du vill dela med dig av?

Söndagen 25/3 kl 19.00 bjuder styrelsen in till ett husmöte. Vi diskuterar lite om huset och ­lägger fokus på utvecklingen av gemensamma utrymmen och trädgård. För att komma vidare behöver vi tillsätta några grupper av engagerade boende som tar ansvar för budgetframtagning, planering, genomförande och underhåll. Styrelsen är slutligen de som godkänner eller avslår framtagna förslag och budgetar men med en del ideella arbetsinsatser kan vi nog ta många projekt i hamn.

Lördag 14/4 kl 10.00 tar vi en vårlig städ- och trädgårdsdag. Vi hyr en flyttbil eller släp som kan transportera skräp till tippen. Gemensamma utrymmen städas. Rabatter och gård ses över efter fjorårets takbyte. Kanske har vi någon händig person som tar sig an och oljar kedjor och lagar punkor på era cyklar. Finns det någon frivillig?

Söndagen 13/5 kl 19.00 håller vi årsmöte. Speciell kallelse sker senast två veckor innan mötet.

Föreningen har nu även en facebook-sida som man kan bli medlem i. Gör det du också och få information snabbt och enkelt. Vi heter föga förvånande BRF Ronnebygården.

Det skulle vara bra för planeringen att veta hur många som kommer på husmöte respektive vårstädning. Maila till info@brfronnebygarden.se

Väl mött.

Styrelsen

God Jul och Gott Nytt År

Efter mycket smått och en del stort under andra halvan av året tar vi nu julledigt. Hoppas att alla som behöver, hinner vila upp sig under den relativt korta ledighet som ges. Tack för i år.

Styrelsen önskar alla boende God Jul och Gott Nytt år.

Sotning samt kontroll av brandvarnare

Hej!
Nu är sotning samt kontroll av brandvarnare nära förestående. Vi vill påminna om att det är obligatoriskt och försök därför hjälpa varandra med att släppa in sotaren.

Vi har nu även en facebook-grupp. Ansök om inträde via länken. www.facebook.com/groups/170110776417562/

Bästa hälsningar.
Styrelsen

Julfest, ventilation, kontroll av brandvarnare mm

Nu börjar det vankas mot jul igen och när vi nu blivit av med byggställningen tänkte vi bjuda till fest. 3/12 kl. 19.00 bjuder vi in till hobbyrummet för lite party. Ni kan redan nu anmäla er genom att maila till fest@brfronnebygarden.se. Våra två eminenta festfixare Erik och Erik förser oss med mer detaljer vad det lider. Kräftskivan i samband med 75-års festen var en höjdare och målet är att den ska överträffas.

Veckan efter (5–9/12) kommer det att ske rensning av imkanaler och ventilation i era lägenheter. OBS! detta är obligatoriskt och utförs av Simab (Sotarna i Malmö). Det kommer också mer info om det senare. Men om man inte är hemma så får man på något sätt se till att de kan komma in. Det kan ju vara bra att veta redan nu. Samtidigt kontrollerar de att brandvarnaren fungerar.

För er som har källarförråd i den delen som är mellan A och C-trappan så vill vi att ni kontrollerar att ni inte fått mal i förrådet. Har ni det så måste ni anmäla detta till styrelsen.

När byggställningen är borta fortsätter arbetet med rensning av cyklar. Ta bort tejpen på cyklar ni vill ha kvar.

Vänlig hälsning
Styrelsen

Ytterligare viktig information om takrenoveringen

När det kom ett par rejäla regnskurar under onsdagen läckte det in ganska mycket vatten på vinden. Redan nu vill jag berätta att entreprenören har tagit på sig det fulla ansvaret och kommer att ersätta uppkomna skador på lägenheter och lös egendom. Processen att lägga papp på taket och därmed säkra det mot vidare läckage pågår för fullt. Vinden torkas just nu ut med byggfläktar. Eftersom arbetet fortfarande orsakar en del smuts och damm finns det all anledning att behålla plast över sin egendom. Behövs det mer plast ringer ni produktionsledaren (se slutet av brevet).

Till problemen. För det första trängde vatten in i en lägenhet på tredje våningen. Förmodligen har det tagit sig ned genom ett borrhål. Detta kan vara en olycklig omständighet men vi ber er som bor på tredje våningen att vara observanta på eventuella fuktfläckar i taket. Syns det fortfarande inget efter helgen så kan vi troligen blåsa faran över. Är ni osäkra kontakta styrelsen så kontrollerar vi tillsammans med byggherren.

För det andra så blandade sig det regnvatten som kom in med det byggdamm som kommit in under arbetet och bildade en svart sörja som förstört en del egendom. Ni bör därför kontrollera era tillhörigheter på vinden. Skadorna ersätts. Gör så här: Dokumentera skadorna med kamera (har du ingen kontaktar du styrelsen). Behåll det skadade föremålet. Anmäl skadan till styrelsen (gärna innan 14/9). Därefter tittar vi tillsammans med entreprenören på hur det ska ersättas. Är det föremål som inte går att ersätta med en likvärdig produkt får de skicka det till någon expert. Har du möjlighet så försök göra en värdering av före­målen. Underbygg om möjligt anspråkskrav med kvitto, webblänkar eller liknande.

Om c:a två veckor ska vi ha tagit fram en plan för att komma in i alla förråd där entreprenören ska sanera och städa. Vi återkommer i ärendet.

Behöver ni komma i kontakt med produktionsledaren för bygget så ringer ni Stefan Lundqvist 0700 89 01 18. Annars ringer ni ordförande Stefan Wulff 0707 656599 eller mailar till
info@brfronnebygården.se

Om ni inte redan prenumerar på vårt nyhetsbrev så anmäler dig på hemsidan www.brfronnebygarden.se

Styrelsen beklagar alla uppkomna problem som dock ligger utanför vår kontroll. Vi löser detta tillsammans så gott det går.

Vänliga hälsningar styrelsen

Viktig information om takrenoveringen

Tyvärr har informationen från entreprenören fallerat om takrenoveringen. Den har påbörjats idag måndag 29/8 utan att vi hunnit få in information om vad som sker.

Alla boende ombedes att skydda sina ägodelar på vinden genom att täcka över med plast som ställts i gångarna. Det kan bli skitigt och blött på sina håll och är ni extra rädda om något bör ni flytta det till källaren. Eftersom jobbet redan är igång och det redan blivit skitigt på en del ställen så ber vi att ni skyndar er.

Har det uppstått skador på egendom bör ni fotografera det och rapportera till styrelsen.

Styrelsen.

Jubileum

Glöm inte att anmäla er till vårt 75-års jubileum lördagen 27/8. Föreningen bjuder på kräftor och tilltugg medan du själv står för dricka. Vi börjar på eftermiddagen, exaktare tid meddelas senare. Vid dåligt väder flyttar vi inomhus. Anmäl er till e-postadressen ronnebygarden( at )gmail.com (obs! denna adressen gäller bara för festen).

Varmt välkomna önskar festfixarna och styrelsen.

Takrenovering och jubileum

Här kommer lite information om den förestående takrenoveringen.
Arbetet är satt att starta vecka 34. Det kommer att resas byggställningar som endast har gångbrädor vid taknocken. Arbetet beräknas ta c:a tio veckor.

Takpannorna kommer att bytas mot nya och allt dåligt trä kommer att ersättas med friskt. På det stora hela kommer arbetet att ske från utsidan men det kan även bli så att lite arbete sker från insidan. Ni behöver inte tömma förråden innan renoveringen men bör vara beredda på att det kan behövas i något fall.
Vi återkommer med mer information när vi närmar oss byggstart.

Jubileum
Den 27/8 kommer vi att ha 75-års jubileum för föreningen som bildades sommaren 1936.
Vår festgrupp kommer med mer information efter hand. Men har ni tid eller kanske kan bidra med något annat så kan ni kontakta Erik Fornader eller Danny Antivalidis som båda bor på Falsterbogatan.

Styrelsen.

Skärpt uppmärksamhet

På förekommen anledning vill vi informera om risk för snö och isras från taket. På baksidan av fastigheten hänger stora istappar. Om du rör dig in och ut genom dörrar eller i källargången ber vi dig vara försiktig. Vi försöker hitta en lösning på problemet. Håll även koll på framsidan.

Sen har vi haft ovälkomna besök i trapphusen och vi ber er därför vara aktiva och se till att dörrarna stängs ordentligt. Årstiden gör träet i dörren levande samtidigt som det är svårt att få rätt på dörrstängare och låskolvar. Ansvaret för att hålla dörrarna stängda är allas och vi räknar därmed att du hjälper till.

Nu har den nya reglercentralen varit igång ett tag och den verkar fungera bra. Har någon problem med dålig cirkulation eller luft i elementet får ni meddela någon i styrelsen.#

Element och värme

Vi har i föreningen fått en ny reglercentral till fjärrvärmen. Samtidigt satte vi in en ny cirkulationspump och såg till att expansionskärlet var rätt inställt. Om det är så att dina element inte har jämn värme dvs det är kallare i motsatt ända från termostaten så behöver det sannolikt luftas. Luftningsnyckel finns att köpa i vvs-affär eller så kan ni låna av Stefan eller Louise.

Vi hoppas att dessa åtgärder ska ge jämnare värme och lägre uppvärmningskostnader.

Mobiltelefon upphittad

En mobiltelefon hittades på gården 4/8.

Återfås mot beskrivning. Den var inte igång så vi kan inte själva spåra ägaren. Har ingen hört av sig innan den 13/8 överlämnas den till Polisens hittegods.

Ring Stefan Wulff
0707 656599

Årsmöte, gården och snickeri

Förra veckan hade vi årsmöte och vid detta valdes Niklas Ljunggren och Peggy Thornström in i styrelsen på två år vardera. Vi hälsar dem välkomna. Stefan Wulff (undertecknad) och Louise Didriksson sitter ytterligare ett år. Årets uppslutning var god och efter årsmötet avnjöts smörgåstårta och kaffe.

På gården, vid grinden, planterade vi under städ-/trädgårdsdagen en magnolia. Vid lyktstolparna kommer vi att sätta några solrosor som vi hoppas kan förgylla gården ytterligare. Vi ser gärna att fler medlemmar närvarar vid dessa dagar.

För övrigt kan vi informera att pannrummet nu är ombyggt så att det kan användas som snickeri. Det kommer att förändras efter hand som vi använder det så kom med förslag på hur det kan anpassas. Håll ordning och märk upp det ni jobbar med. Verktyg mottages med varm hand om ni vill skänka något. Ni kommer in i snickeriet med den vanliga portnyckeln.

Det var allt för denna gången.

Hälsningar från styrelsen

Matavfall, loppis, städdag och årsmöte

Numera har vi utökat sop­sorter­ingen med möjlighet att sortera mat­avfall. Vi ser gärna att ni börjar sortera också detta. I hobbyrummet finner ni kärl och påsar som är avsett för ändamålet och tillsammans med nyhetsbrevet får du skriftlig information om hur du går tillväga. Skriv ditt namn på listan i hobbyrummet så vi vet vilka som hämtat.

8 maj anordnar vi en gårds­loppis kl. 10 – 16. Till loppisen ordnar man själv med bord och annat. Gemensamt kan vi försöka sprida informationen och sätta upp lappar som föreningen tar fram.
Vill du hjälpa till att sprida flygblad kan du kontakta Stefan Wulff i A-trappan.

9 maj har vi städdag kl. 10 – 14. Container kommer att finnas på plats i en vecka. I samband med städdagen inviger vi verkstaden som byggts (efter medlemmarnas önskemål) i pannrummet. Har du några verktyg att skänka så mottages dessa med varm hand.

På måndagen den 10 maj har vi årsmöte kl 19.00. Som vanligt håller vi till i styrelserummet
Anteckna dessa datum och slut gärna upp. #

Styrelsen

Glöggfest

Evenemang: Glöggfest
Tid: Sön 6/12 kl. 17–19
Plats: Styrelserummet (OBS!)
Bjudes: Glögg, kaffe, lussekatter, pepparkakor

Välkomna

Ordning och reda. Element. Glöggfest.


Ordning och reda
Vi ska inte älta bara tråkiga saker på hemsidan men på förekommen anledning tar vi upp ämnet angående att ställa skräp i källar- och vindsgångar samt trapphus. Det är inte önskvärt att ni ställer era gamla möbler där. Varje lägenhet har två förråd och det är fullt tillräckligt. Det är ert eget ansvar att frakta uttjänta möbler och annat till soptippen. Föreningen är dessutom så generös att den bjuder alla möjligheten att utnyttja containern i samband med vårstädningen. Om föreningen tvingas frakta bort skräp vid andra tillfällen så belastar det alla boende ekonomiskt och det är faktiskt inte meningen. I de fall vi kan härleda skräpet kommer lägenhetsinnehavaren att faktureras kostnaden. Bilden visar bara en av flera platser med skräp.

Element
Nu när det börjar bli kyligare ute är det all idé att kolla elementen. Om det skiljer mycket i temperatur mellan neder- och ovandelen (kallare uppe) så kan det hjälpa om man luftar det. Luftningsnyckel finns att låna av föreningen om du inte har en själv.

Glöggfest
Det är idag två månader kvar till jul och ännu har jag inte sett något julpynt på stan. Styrelsen kan dock informera om att den 6/12 bjuds det på glögg, kaffe, lussekatter och pepparkakor. Platsen är som vanligt hobbyrummet. Tiden är inte spikad men räkna med runt 17-19.

Har du något att framföra. Kontakta info@brfronnebygarden.se

Tack för denna gång.

Årsmöte 28/5

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla ­medlemmar välkomna till föreningsstämma 2009.
Torsdag 28/5 klockan 19.00 i styrelserummet.

Dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Fastställande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av ordförande vid stämman
5.    Anmälan av styrelsens val av sekreterare
6.    Val av två justeringsmän
7.    Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
8.    Styrelsens årsredovisning
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fråga om fastställande av resultat- och balans­räkning
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12.    Beslut om resultatdisposition
13.    Arvode åt styrelsen och revisorerna
14.    Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.    Val av revisor/er, suppleant/er
16.    Val av valberedning
17.    Genomgång av underhållsprotokoll och enkät
18.    Övriga anmälda ärenden och frågor
19.    Stämmans avslutande

Städdag 16/5

Våren har hittat fram och det blir genast dags att rensa vinterboet. Styrelsen önskar uppmuntra medlemmarna att möta upp våren i vår årliga vårstädning.

16/5, start kl. 10, kan alla vara med och städa föreningens gemensamma utrymmen och gård. Till denna återkommade tradition hoppas vi på stor uppslutning. Kom när du kan och stanna så länge du har möjlighet. I samband med städddagen kommer det att finnas en container där ni kan slänga grovsopor som ni satt undan i förråden. Vi vill gärna ännu en gång informera om att inga grovsopor kan slängas i eller vid våra sopkärl. Containern finns på plats från fredagen 15/5 och står här en vecka. Din nyckel till källarförrådet passar i låset.

28/5 håller vi årsmöte och ser fram emot att se er där också. Ytterligare info om det anslås senare.

Väl mött önskar Styrelsen

Enkät om husets framtid

Tack till alla som lämnade in enkäten.

Tanken med enkäten är att göra föreningens medlemmar mer delaktiga i husets utveckling och underhåll. Analysen av undersökningen kommer att ge styrelsen en fingervisning om vad vi bör fokusera på. För ett tag sedan hade vi en besiktning av huset och det protokoll som vi fått ger oss en indikation på vad som bör prioriteras. Behöver vi utföra åtgärder som kostar mycket pengar så kommer vi att hålla extra föreningsmöte för att förankra ett beslut.

Vi kommer med mer info när analys och sammanställning är klar.
Tack för din åsikt.

Bifogat finner ni en pdf med enkäten. Ladda hem.

Hyreshöjning

På grund av ett administrativt misstag blev det ingen höjning av hyran vid årsskiftet. Det har sedan stamrenoveringen legat en höjningsplan som för året 2009 är två procent. Styrelsen har beslutat höja hyran retroaktivt. Den retroaktiva höjningen kommer att läggas på april månads hyra och därefter kommer hyran att vara som din tidigare plus de två procenten i höjning. Vi hoppas ni har överseende med det inträffade misstaget.

Denna information kommer även att sändas ut tillsammans med hyran.

Nu när julen snart är slut

God fortsättning på det nya året! Från styrelsen vill vi informera att de som nu tänker slänga ut granen själv ansvarar för att den kommer till tippen. Den får alltså inte ställas bland de vanliga soporna, någon annanstans på gården eller i gemensamma utrymmen. Föreningen (du) belastas i sådana fall av extra kostnad för bortforsling. Vi kommer till vårstädningen att som vanligt ta hit container så om du inte kan ta den till tippen kan du förvara den i ditt förråd så länge.

Hälsningar från styrelsen.

God Jul och Gott Nytt År

Föreningens styrelse önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Respektera dina grannar

På förekommen anledning vill styrelsen uppmana medlemmar att visa sina grannar hänsyn beträffande oljud. Det måste dock finnas en tolerans från alla att grannarna har fest eller spelar musik. En tumregel är att inte spela hög musik efter 22.00 på vardagar. På helger kan midnatt vara en gräns och därefter sänker man volymen och drar ner på basen. Har du fest så informera dina grannar, även de i angränsande port. Om en granne hör av sig och tycker att det stör så försök att kompromissa innan det blossar upp till en konflikt. Sen är det inte bara ljud som stör utan även rökning i närheten av fönster. Ta ut lite avstånd från huset om du röker på gatan eller gården. Släng sen inte fimparna på marken, där är skit så det räcker. I vissa fall slängs fimpar i trapphuset vilket inte är acceptabelt.

En trevlig stund

Det blev riktigt mysigt nere i vårt pingisrum. Det bjöds på glögg och kakor samt att man kunde rita in önskemål på en karta över huset.

Glöggfest den 7 dec

Söndagen den 7 december kl 19 är du välkommen ner på glögg i vårt hobbyrum. Här har du möjlighet att prata med styrelsen och träffa andra som också bor i huset.

Vi passar även på att inviga vår nya hemsida. Om du inte gjort det än så rekomenderar vi dig att du anmäler dig till prenumeration av våra nyheter. Det gör du på hemsidan där du anger din e-postadress. När någon skriver en nyhet får du den skickad till dig dagen efter.

Väl mött

Om sophanteringen

En ständig påminnelse behövs angående sophantering. Speciellt ser styrelsen att det kostar föreningen extra pengar att ta hand om grovsopor och de felaktigt sorterade soparna är ibland ett mysterium. Det är inte lag på att sortera men det tar heller inte speciellt mycket tid när man väl står där. Grovsopor eller miljöavfall får aldrig ställas i soputrymmet. Dessa får ni förvara i förråd (inte i gångarna) tills dess att ni kan forsla bort det. Minst en gång om året beställer föreningen hit en container och då har alla chansen att kasta grovsopor. Blir den snabbt full så tar vi en extra tömning så alla blir av med det de vill.

Sorteringen av sopor behöver i viss mån skärpas även om det till största del fungeerar bra. Kontrollera vad det står på kärlen och sortera därefter. Med de vanliga husshållssopor kan sägas att vi ber er använda båda kärlen. När ett är fullt behöver inte det toppas när det finns plats i det intill. Låt dessutom kärlen stå med ryggen utåt annars tömms de inte.

Webmaster

För närvarande är Stellan Kristiansson tillsammans med Stefan Wulff webmasters. Stefan är tillika redaktör och ni kan ta kontakt med honom om ni har något som ni vill diskutera eller få med på sidan. Gå in under ”Förslag” och använd formuläret där.

Uppbyggnad igång

Stellan Kristiansson som är medlem i föreningen och tillika web-guru har på styrelsens uppdrag tagit fram denna sida. Vi kommer att arbeta med grundstruktur och innehåll fram till den 7/12 då det blir releaseparty och möjlighet att diskutera kring webplatsen. Grundidén är att det ska underlätta för medlemar, styrelse, mäklare och eventuella lägenhetsköpare. Vi hoppas att så många som möjligt av medlemmarna skriver upp sig på nyhetsbrevet och tar del av informationen. Observera att du måste bekräfta din prenumeration innan den blir aktiv.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén