På grund av ett administrativt misstag blev det ingen höjning av hyran vid årsskiftet. Det har sedan stamrenoveringen legat en höjningsplan som för året 2009 är två procent. Styrelsen har beslutat höja hyran retroaktivt. Den retroaktiva höjningen kommer att läggas på april månads hyra och därefter kommer hyran att vara som din tidigare plus de två procenten i höjning. Vi hoppas ni har överseende med det inträffade misstaget.

Denna information kommer även att sändas ut tillsammans med hyran.