Tack till alla som lämnade in enkäten.

Tanken med enkäten är att göra föreningens medlemmar mer delaktiga i husets utveckling och underhåll. Analysen av undersökningen kommer att ge styrelsen en fingervisning om vad vi bör fokusera på. För ett tag sedan hade vi en besiktning av huset och det protokoll som vi fått ger oss en indikation på vad som bör prioriteras. Behöver vi utföra åtgärder som kostar mycket pengar så kommer vi att hålla extra föreningsmöte för att förankra ett beslut.

Vi kommer med mer info när analys och sammanställning är klar.
Tack för din åsikt.

Bifogat finner ni en pdf med enkäten. Ladda hem.