Styrelsen i BRF Ronnebygården hälsar alla välkomna till 2024 års årsstämma.

Var: BionDatum: Tisdag 28 maj
Tid: 18.30

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 6/5 via post till föreningens brevlåda eller e-post på info@brfronnebygarden.seMinst två veckor före stämman kommer årsredovisningen, revisionsberättelsen, motioner och dagordning att kunna läsas på:

Föreningens webbplats (www.brfronnebygarden.se)

SBCs webbportal (hemma.sbc.se/) välj Dokumenthanterare. Du loggar in med person­nummer och BankID.Kontakta styrelsen om du vill ha dokumenten på annat sätt.

Väl mött!
/Styrelsen