Extrastämma med anledning av uppdaterade normstadgar kommer officiellt att utlysas vid senare tillfälle. Men då vet ni det redan nu. Styrelsen har gjort vissa tillägg till dessa. De nya stadgarna kommer att delas ut till alla boende inför mötet så att varje medlem har tid att se över och lämna motförslag på dem. Det är naturligtvis viktigt att så många som möjligt dyker upp och lägger sin röst vid detta möte så att det andra beslutet kan tas vid årsmötet längre fram i vår. För att nya stadgar ska bli giltiga behöver man ta beslutet vid två tillfällen. Tid och plats: söndag 26 april kl 10.00 i bion.

Direkt efter mötet den 26 april anordnas vårens gårdsdag! Då ser vi tillsammans till att Ronnebygården är redo för våren och sommaren. Det kommer att finnas uppgifter för alla att ta tag i. Kan du inte närvara just denna dag, kontakta styrelsen för att få en uppgift tilldelad dig.

Gårdsdagen är också ett härligt sätt för boende att lära känna varandra lite bättre. Styrelsen bjuder på något att äta och kaffe i trädgården.

Vill du vara med i styrelsen? Anmäl då snarast ditt intresse till valberedningen eller maila styrelsen.

Slutligen vill vi påminna alla om att utrymmet i källaren för el och farligt avfall inte är någon allmän samlingsplats för diverse skräp. Här lämnar du enbart elektronik, produkter som kan innehålla tungmetaller som kvicksilver, bly samt andra prylar som klassas som farligt avfall. Uttjänta stolar, gamla böcker, kastruller och annat hör inte hemma här! Förvara det i ditt förråd till gårdsdagarna och lägg det på släpet.

Hälsningar Styrelsen